Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Geen doorstart voor Vest Advocaten

Advocatenkantoor failliet aflevering 2

Het ziet er, na het faillissement van Vest Advocaten, niet naar uit dat het kantoor open zal kunnen blijven. Volgens de curator waren er te hoge kosten en te weinig omzet. Dat wordt gesteld in een artikel op Advocatie. Twee mogelijke oorzaken worden genoemd: te weinig klanten of te lage tarieven. “In het laatste geval had het kantoor daar niets aan kunnen doen. Het was gefinancierde rechtshulp met standaardtarieven.”, zo citeert Advocatie de curator. Of het zo eenvoudig ligt is nog maar de vraag. Als wij eens kijken op de pagina “Gratis Juridische Helpdesk” van de website van Vest Advocaten, zien wij dat het kantoor aan het publiek belooft dat gratis advies wordt gegeven. “Hoe kan dit? Het lijkt vreemd, een advocatenkantoor dat gratis advies verstrekt, maar voor ons is het heel normaal.” staat er. (Omdat de website inmiddels verdwenen is, is het nu niet meer mogelijk hier te kijken.) Vervolgens komt er een uitleg waaruit de indruk blijft hangen dat de voormalige medewerkers van het bureau voor rechtshulp dachten dat zij het zich zouden kunnen veroorloven om, als zij eenmaal advocaat waren, op dezelfde manier door te gaan zoals zij gewend waren toen zij nog onbezorgd, als medewerkers van het bureau voor rechtshulp, hun vaste salaris maandelijks konden incasseren.

Als een advocaat het steeds maar druk heeft en steeds maar geen tijd heeft (en het daardoor misschien moeilijk is de advocaat te spreken te krijgen) en er is ook steeds maar te weinig geld, dan kan de diagnose zijn dat er te goedkoop gewerkt wordt. Weliswaar zijn de mogelijkheden om, in een praktijk die grotendeels uit gefinancierde rechtsbijstand bestaat, de tarieven te verhogen, beperkt, maar de pagina over de gratis juridische helpdesk in samenhang met het feit dat het tot een faillissement is gekomen, wijst er op dat de diagnose in deze richting gezocht moet worden.

Vest Advocaten telt 13 advocaten en 5 WSNP- bewindvoerders. Volgens de Telegraaf (dit staat niet op de website) telt het kantoor zo'n 1400 cliënten van wie er meer dan 800 in een schuldsanering zitten. Bedoeld is waarschijnlijk dat die “cliënten” die in een schuldsanering zitten iemand van het kantoor als bewindvoerder hebben. Het lijkt niet helemaal juist om die als "cliënten" aan te merken. Dat zou betekenen dat er een kleine 600 clienten zijn, die door 13 advocaten bediend worden, dus een kleine 50 clienten per advocaat. Als dat allemaal vaste relaties zijn die regelmatig van de diensten van de advocaten gebruik maken en zonder problemen betalen, zit het wel goed, in dat geval is er tenminste geen probleem dat er te weinig cliënten zijn, maar er kunnen ook passanten bij zijn, die misschien door de gratis juridische helpdesk gelokt zijn, of lastige clienten die, misschien op hoge toon, hun wensen en eisen kenbaar maken en niet of nauwelijks geld opleveren e.d.

Kortom, voor de clienten is het kantoor waarschijnlijk goedkoop maar voor de echte werkgever, de stichting die het kantoor exploiteert en die het waarschijnlijk dure pand en de salarissen moet betalen, is het waarschijnlijk een duur kantoor. Dat vraagt om problemen. De indruk blijft hangen dat een salarisverlaging om het faillissement af te wenden niet bespreekbaar is geweest.

Vest Advocaten is niet zo maar een advocatenkantoor, maar is voortgekomen uit een van de oude bureaus voor rechtshulp. Wat zijn bureaus voor rechtshulp en wat zijn sociale advocaten?

Toch doorstart voor Vest Advocaten?

10/12 januari 2006

update 27 februari 2007