Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 Audit voor dierenactivisten?

Minister ter Horst wil een soort audit voor dierenactivisten invoeren. Zoals de bedoeling van de toevoegingsaudit hieruit bestaat dat het publiek in staat moet worden gesteld "goede" en "foute" advocaten van elkaar te onderscheiden, zo moet de audit voor dierenactivisten het publiek in staat stellen "goede" en "foute" dierenactivisten van elkaar te onderscheiden, of, zoals minister ter Horst het zegt, "zodat ook iedereen weet dat sommige organisaties aan de goede kant van de streep staan, hebben welzijn van dieren hoog in het vaandel, doen dat op een gelegitimeerde manier en er zijn organisaties die dat manifest niet willen ondertekenen, die geweld niet willen afzweren". Wat een dierenactivist voor een dergelijke audit zou moeten betalen is niet bij gezegd, maar het is wel bekend dat dergelijke keurmerken in het algemeen duur zijn. Zo besteden niet alleen advocaten maar ook zorginstellingen miljoenen aan keurmerken die weinig zeggen over kwaliteit.

Het Tweede kamerlid Sybrand van Haersma Buma ziet weinig in het plan van minister ter Horst. Hij vindt het voor de gewone dierenrechtenorganisaties bijna genant (onaangenaam en diffamerend dus) om dit te moeten ondertekenen Hij wijst er op dat iedereen weet dat de Dierenbescherming tegen geweld is. Hij denkt dat iedereen het ondertekent en het geweld gewoon doorgaat.

Ook de Dierenbescherming ziet er weinig in. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming vindt dit een overbodig voorstel van de minister en dat uitgerekend van een kabinet dat zegt "laten we de regels en procedures zo veel mogelijk proberen weg te snijden en wat overbodig is ...". Hij ziet niets in een dergelijke volkomen overbodige verklaring. Hij constateert dat als hij aan het kabinet vraagt iets te doen aan dierenwelzijn het allemaal niet kan, dan zijn er allerlei problemen, bezwaren en allerlei andere belangen, maar dat het kabinet wel tijd en aandacht kan besteden aan het opstellen van een verklaring waarin hij plechtig gaat beloven dat hij geen geweld zal gebruiken en waarin hij misschien ook moet verklaren dat hij zijn rekeningen op tijd zal betalen en dat hij goed zal zijn voor zijn personeel enz.

Een ding is duidelijk: hoe duurder het keurmerk is, hoe minder het zal zeggen over kwaliteit.

Beluister hier de interviews

Luister ook hier

Keurmerk zorg zegt weinig over kwaliteit - Volkskrant

 

28 februari 2009