Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 

Boek van Bram Moszkowicz is verschenen.

Onkruid, het boek van Bram Moszkowicz, is verschenen. De eerste indruk is dat het, zoals al min of meer te verwachten was, te veel over zijn eigen problemen en te weinig over die van anderen gaat en dat hij zichzelf te veel in het middelpunt plaatst. Volgens de Volkskrant zegt hij niet in zijn grieven te willen blijven hangen, maar de indruk ontstaat dat hij daar niet in slaagt en dat dat is meteen een zwak punt. Dit had hij kunnen voorkomen door eerder, toen hij nog algemeen als een topadvocaat gezien werd en als zodanig in hoog aanzien stond, met het boek te komen en daarbij meer aandacht te besteden aan problemen van anderen en minder aan zijn eigen problemen.

Dat hij vooral lijkt uit te halen naar de pers, maakt zijn verhaal er ook niet overtuigender op, ook al valt niet te ontkennen dat de pers - de mainstream-media - veel macht heeft en daar misbruik van kan maken.

Hij zinspeelt op de mogelijkheid dat de Orde van advocaten hem heeft geslachtofferd om de politiek duidelijk te maken dat de Orde van advocaten het zelf wel af kan en een door Teeven gewenste externe toezichthouder overbodig is. Hier zou iets in kunnen zitten, maar ook hier geldt dat wat Moszkowicz hierover denkt om de eerder genoemde redenen niet zo interessant meer is.

Dat hij nog als advocaat terug zou kunnen keren is niet helemaal uitgesloten, maar hij is dat niet van plan. Hij zegt geen deel meer te willen uitmaken van deze wereld. Zo mooi is deze wereld inderdaad niet. Dat is wel duidelijk. Aan de andere kant is het wel een wereld waar wij niet omheen kunnen en waar Moszkowicz jaren lang willens en wetens min of meer deel van heeft uitgemaakt.

Ergens is het wel te begrijpen dat Moszkowicz zichzelf en zijn eigen problemen in het middelpunt plaatst. Een advocaat, zeker als deze zich met strafzaken bezig houdt, behartigt belangen van cliënten voor wie hun eigen problemen in het middelpunt staan en waarbij eventuele maatschappelijke misstanden die tot die problemen hebben geleid niet ter zake doen en het ter tafel brengen daarvan vaak niet op prijs gesteld wordt. Op dit punt vereist het schrijven van een boek dat beoogt maatschappelijke misstanden bij het publiek onder de aandacht te brengen, een omslag in de manier van denken, die niet zomaar gemaakt is en voor Moszkowicz waarschijnlijk nieuw is.

Zie ook

Onkruid, onderklasse en economisch overbodigen

Bram Moszkowicz: boek 'Onkruid' is geen afrekening - de Stentor

Moszkowicz blaast persconferentie 'Onkruid' af - Advocatie

Moszkowicz haalt laatste gram in 'Onkruid' - Volkskrant

 

22 mei 2013