Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 

 

Een bijzondere dag

Vandaag, 18 juni 2011 is het 10 jaar geleden dat een historische gebeurtenis plaats vond. Alle aanleiding dus om hier passende aandacht aan te geven.

Op 18 juni 2001 (op de oude website van de BOA staat 18 juli 2001, maar dit is een vergissing) dwong de BOA, de belangenvereniging van ondernemende advocaten, tegen de wens van de Algemene Raad, het bestuur van de Orde van advocaten in, de eerste buitengewone vergadering van de Orde van advocaten in de geschiedenis af. De BOA moest hiervoor vooraf een bepaald aantal handtekeningen verzamelen.

Op de vergadering werden vier moties ingediend. In de eerste motie werd geconstateerd dat de Orde van advocaten niet het belang van de beroepsgroep dient, doch uitsluitend het algemeen belang en werd de Algemene Raad gevraagd zich mede te laten leiden door de materiële en andere gerechtvaardigde belangen van de advocaten als zodanig en met name van hen die geheel zelfstandig of in kleine verbanden de praktijk uitoefenen.

In de tweede motie werd geconstateerd dat de advocaten die werkzaam zijn in kleine kantoren in de organen van de Orde van advocaten ondervertegenwoordigd zijn en dat de individuele beroepsbeoefenaren (alleenzitters), hoewel zij in aantal kantoren de grootste groep vormen, daarbinnen vrijwel geheel niet vertegenwoordigd zijn en werd de Orde van advocaten gevraagd maatregelen te nemen te komen tot een redelijke afspiegeling van haar leden naar kantoorgrootte gerekend, binnen haar organen.

In de derde motie werd geconstateerd dat de Algemene raad van de Orde te kennen had gegeven "dat hij zich realiseert dat hij onvoldoende weet wat er onder de kleinere kantoren leeft" en werd de Orde van advocaten gevraagd maatregelen dient te treffen om te bewerkstelligen dat de noden en belangen van de advocaten, werkzaam op de kleinere kantoren in alle geledingen van de Orde bekend worden zodat daar rekening mee kan en zal worden gehouden.

De vierde motie had betrekking op het twee-handtekeningenvereisten bij de derdengeldstichtingen.

Alle vier de moties werden tegen de wens van de Algemene Raad aangenomen. Dit kan worden aangemerkt als een uitzonderlijke historische gebeurtenis en een topprestatie van de BOA. In de zaal werd met veel respect over de BOA gesproken.

Niet alle deelnemers aan de vergadering deelden de zorgen die aan de moties ten grondslag lagen. Er kwamen twee deelnemers aan het woord, Hilda de Groot en Prem Radhakishun, die de zorgen overdreven leken te vinden. Hun boodschap kon kort worden samengevat met de woorden "maak je geen zorgen, de orde van advocaten zorgt wel voor je". Dit kan er verband mee houden dat voor hen de werkzaamheden als advocaat een soort nevenactiviteit waren. Zie daarvoor hier meer. Bij de orde van advocaten gebruiken zij hiervoor de term "shadow of the law".

De Algemene Raad heeft de moties naast zich neergelegd en is hier nooit op aangesproken. Een vervolg heeft deze uitzonderlijke prestatie, deze unieke gebeurtenis, niet gehad. Het was niet alleen de eerste, maar tot nu toe ook de laatste buitengewone vergadering die ooit tegen de wens van de Algemene Raad is afgedwongen.

Zie hier meer over de vergadering

Zie hier meer over de moties

18 juni 2011