Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Het aanzien van de vreemdelingenrechtadvocaat

Foute vreemdelingenrechtadvocaten aflevering 2

Waaruit blijkt concreet dat het werk van de asieladvocaat niet in hoog aanzien staat? Waaruit blijkt concreet dat het werk van de advocaat in vreemdelingenbewaringszaken niet in hoog aanzien staat? In het artikel op de website van de Orde van Advocaten wordt aangegeven dat mr. Ch.L. van den Puttelaar portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp/asielzaken is. Behandelt mr. Ch.L. van den Puttelaar zelf ook asielzaken?

Als wij op de toenmalige website van het kantoor van mr. van de Puttelaar keken zagen wij als omschrijving van de activiteiten, de rechtsgebieden waarmee Mr. Van de Puttelaar zich bezig houdt: “familie- en jeugdrecht / strafrecht / gezondheidsrecht / mediation”. Vreemdelingenrecht of asielrecht wordt dus niet genoemd bij het dienstenpakket van Mr. van den Puttelaar. Dit kan twee dingen betekenen:

1.Mr. van den Puttelaar is wel portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp/asielzaken maar behandelt zelf geen asielzaken.

2.Mr. van den Puttelaar behandelt wel asielzaken maar vermeldt dit niet op haar website. Op haar website vermeldt zij wel andere rechtsgebieden die tot haar dienstenpakket behoren.

Ad 1

Dit zou betekenen dat Mr. Van de Puttelaar zich wel bezig houdt met beleidsmatige zaken rond het asielgebeuren, maar zelf geen asielzaken behandelt. Dit is een duidelijk signaal dat het behandelen van asielzaken niet in hoog aanzien staat.

Ad 2

Dit zou betekenen dat Mr. van de Puttelaar het feit dat zij asielzaken of andere vreemdelingenzaken behandelt niet aan de grote klok wil hangen. Dit zou een nog beter bewijs zijn voor het feit dat het werk van asieladvocaten niet in hoog aanzien staat, dan de onder 1 bedoelde mogelijkheid.

De laatste jaren zijn er veel advocaten gestopt met het behandelen van asielzaken. Daar zal ongetwijfeld een reden voor zijn. Cijfers hierover zijn er voorzover bekend niet. Toeval?

Een ander signaal wat er op wijst dat de asieladvocaat niet in hoog aanzien staat zijn de regelmatig terugkerende berichten en verhalen over asieladvocaten die, al dan niet massaal, zeer slecht werk zouden leveren of er een potje van zouden maken. Zo is er het verhaal van Jan Carel Focken.

Nieuw is dit verschijnsel niet. Zo verscheen er in 2001 in het Advocatenblad een artikel van de hand van Mr. M.W. Guensberg, toen landelijk deken, waarin de asieladvocaten er niet best afkomen. Meer daarover vindt U hier.

 

27 juli 2006

update 6 november 2012