Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 

Loorbach over eenpitters

In een uitzending van BNR Nieuwsradio op 28 december 2012 kwam landelijk deken Jan Loorbach aan het woord. De verslaggever, Paul van Liempt, vroeg hem of hij zich zorgen maakte over de toename van het aantal "eenpitters". Loorbach stelde voorop dat er veel eenpitters heel goed zijn. Ook sprak hij van onafhankelijke geesten die moeilijk kunnen samenwerken maar wel heel zorgvuldige advocaten zijn. De vraag rijst altijd in hoeverre de functie van dit soort voorbehouden is dat degene die de uitspraken doet zich daarmee wil indekken. Daarbij moet worden vastgesteld dat Loorbach in de uitzending genuanceerder over kwam dan in de tekst op de website.

Loorbach zei dat hij denkt dat het gevaar van een alleenzittende advocaat is dat hij sociale controle mist en alles in zijn eentje moet uitvinden en dat dat kan leiden tot te laat ontdekte achterblijvende kwaliteit.

Hij wijst er op dat de advocatuur een vrij beroep is en dat de Orde van advocaten mensen niet kan verbieden in hun eentje de advocatuur uit te oefenen. Daarmee geeft hij aan dat hij van mening is dat de Orde van advocaten de "alleenzitters" niet kan verplichten te gaan "samenklonteren".

Loorbach merkt op dat de Orde van advocaten wel regels kan stellen voor intercollegiale toetsing en inrichting van de praktijk. De verslaggever merkt op dat eenpitters dan meer controle hebben dan nu het geval is.

Loorbach wijst er op dat de Raad voor Rechtsbijstand eisen stelt aan het "mogen doen" van door de overheid gefinancierde zaken en dat zij de eis kunnen stellen dat je je regelmatig laat controleren en toetsingsgesprekken voert.

In de uitzending komt ook een ander onderwerp ter sprake: slachtoffers komen centraler te staan in de rechtspraak. Het zal wel gaan om een verharding van het strafrecht, maar door dit uit naam van het slachtoffer te brengen, verkoopt het beter. De regering wil ook dat straffen kunnen worden tenuitvoergelegd ook als de verdachte in hoger beroep gaat.

De verslaggever noemt het argument van de VVD, van Kamerlid Ard van der Steur. Ard van der Steur zegt: "Hiermee wordt voorkomen dat veroordeelden het land uitvluchten wanneer ze in hoger beroep gaan". Daarom zegt hij "zorg dat je straffen uitvoert ook wanneer de verdachte in hoger beroep gaat".

Dit is natuurlijk onzin. Ook nu al kan een verdachte die nog niet veroordeeld is in voorlopige hechtenis worden gesteld als er een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid of vluchtgevaar is. Op de vraag of dit een goed argument van van der Steur is zegt Loorbach dan ook: "Nee, want vluchtgevaar is een reden voor handhaven van de voorlopige hechtenis en dat is een hele andere grondslag".

Intussen lijkt iedereen het normaal te vinden dat politici dit soort onzin over het publiek uitstorten. Wij horen van alles over controlemaatregelen en andere maatregelen die er, boven de mogelijkheden die er nu al zijn, getroffen zouden moeten kunnen worden tegen advocaten die hun werk niet goed doen, maar politici die er een potje van maken kunnen gewoon hun gang gaan en over toezicht of maatregelen om dit in te dammen horen wij niets. Klassenjustitie?

Loorbach is nog steeds in functie. Zij opvolger mr. W.F. Hendriksen treedt pas per 1 juli 2013 in functie als landelijk deken.

Lees hier het artikel. Beluister ook de uitzending, want in de uitzending komt Loorbach genuanceerder over dan in het artikel.

Lees ook de reacties bij het artikel.

2 januari 2013