Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De regels van de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingewikkeld.

Nieuwe bureaucratie aflevering 2

De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingewikkeld. Bovendien zijn veel bepalingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar.

Zo bepaalt artikel 1 onder a van de inschrijvingsvoorwaarden dat de advocaat een regeling dient te hebben getroffen ten aanzien van de organisatie van zijn kantoor in overeenstemming met de eisen van een goede praktijkuitoefening, waarin naar het oordeel van de Raad voor Rechtsbijstand voldoende is voorzien in:

  • telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren, inbegrepen het gebruik van een telefoonbeantwoorder en van een fax, alsmede de bereikbaarheid per e-mail met ingang van 1 januari 2010

  • de aanwezigheid tijdens kantooruren van de advocaat en/of van een secretariaat;

  • vervanging van de advocaat bij ziekte en vakanties

Het is dus niet voldoende dat de advocaat tijdens kantooruren bereikbaar is, de advocaat moet ook een regeling hebben getroffen waarin naar het oordeel van de Raad voor Rechtsbijstand voldoende is voorzien in onder meer de telefonische bereikbaarheid. Daarbij zou dus gedacht kunnen worden aan een kantoorreglement waarin bepalingen zijn opgenomen over het opnemen van de telefoon. Er mag gebruik gemaakt worden van een telefoonbeantwoorder, maar ook dat moet in de regeling zijn betrokken. In het reglement zou bijvoorbeeld kunnen staan hoe snel teruggebeld moet worden als daarom wordt gevraagd en hoe gehandeld moet worden als de advocaat de cliënt bij een terugbelpoging niet te spreken krijgt. Ook de aanwezigheid van de advocaat tijdens kantooruren moet zijn geregeld. Ook dit hoeft niet te betekenen dat er tijdens katooruren altijd een advocaat of secretariaat aanwezig moet zijn. Het publiekelijk bekend maken wanneer een advocaat of secretariaat aanwezig is, heeft als nadeel dat ook inbrekers dan weten wanneer er iemand aanwezig is en wanneer er niemand aanwezig is.

De inschrijvingsvoorwaarden bepalen voorts - zie eerste blad, derde alinea - dat de Raad voor Rechtsbijstand om de twee jaar toetst of de advocaat nog aan de gestelde opleidingseisen voldoet.

17 december 2009