Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 

Hieronder vindt U wat oudere berichten en artikelen


Advocaat als psychopaat?

Een artikel op bladzijde 3 van aflevering 16 van het Advocatenblad van dit jaar, 2012, ook te vinden op de website van het Advocatenblad begint met de vraag of u ook wel eens het idee hebt dat er bij een advocaat een steekje los zit. De vraag is overigens gericht aan andere advocaten, die waarschijnlijk van zichzelf vinden ... Lees verder>>


Demonstratie tegen kostendekkende griffierechten was groot succes

Het vorige kabinet wilde dat de toegang tot de rechter voortaan betaald zou worden door degenen die daar gebruik van maken. Daartoe zouden de griffierechten worden verveelvoudigd, met als gevolg dat gelijk krijgen bij de rechter veel meer dan al het geval was een kwestie van geld zou gaan worden. Lees verder>>

Een korte samenvatting van de demonstratie

 

Landelijk deken Jan Loorbach leidt de demonstratie in. Daarna komt Alexander Pechtold aan het woord.

Download het wetsvoorstel

 


De nieuwe bureaucratie

Sinds de afschaffing van de toevoegingsaudit per 1 januari 2010 worden de advocaten geconfronteerd met een grote hoeveelheid nieuwe bureaucratie in de vorm van vele ingewikkelde regels, voorschriften en eisen waaraan de advocaten zullen moeten voldoen.

Meer hierover


Verhoging griffierechten van de baan

Met de val van het eerste kabinet Rutte is het plan om de griffierechten te verveelvoudigen, wat tot gevolg zou hebben dat gelijk krijgen bij de rechter veel meer dan nu het geval is een kwestie van geld zou worden, van de baan. Buiten de coalitie was er voor dit plan weinig steun. Al eerder had de regering het plan afgezwakt nadat ... Lees verder>>


"Mensenrechten verhuurders geschonden"

Huiseigenaren die van mening zijn dat hun mensenrechten geschonden worden doordat zij te weinig huur ontvangen of huuders niet uit het huis kunnen zetten, zijn van plan een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Unger Hielkema, het kantoor van voormalig landelijk deken Els Unger, ... Lees verder>>


Ronselende advocaten, piketpiraten en de rol van de Raad voor Rechtsbijstand

Sinds enkele jaren - dit is begonnen in 2009 - bepalen de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand dat een advocaat, om straftoevoegingen te mogen behandelen, - om in het kader van gefinancierde rechtsbijstand strafzaken te mogen behandelen - een minimum aantal strafzaken of straftoevoegingen per jaar moet hebben behandeld. Het lijkt er op ... Lees verder>>


Wat bedoelt Opstelten met EVRM-proof?

Op de demonstratie tegen de kostendekkende griffierechten die op 14 september 2011 op het Plein in den Haag plaats vond, verklaarde Opstelten te staan voor het EVRM-proof zijn van het rechtsbestel en de griffierechten. Stel, een gedaagde in een procedure heeft zich wel gesteld, maar kon het griffierecht niet betalen.

Lees verder>>

Opstelten wil de kostendekkende griffierechten "EVRM-proof" maken


De uitglijder (?) van Loorbach

Onlangs verscheen er op MrOnline een artikel met de titel "Loorbach loopt een blauwtje". "En floep, daar ontglipte NOvA-deken Jan Loorbach een wat korzelige terzijde over het geringe democratische gehalte van sommige leden van het College van Afgevaardigden.", zo begint het artikel. Meteen stond de vergadering in vuur en vlam.

 Lees verder>>

 


Kostendekkende griffierechten, rechtsstaat in gevaar?

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt wordt u door de rechter in het ongelijk gesteld. Betekent dit dat gelijk krijgen bij de rechter een kwestie van geld is?

Lees verder>>


De Vries en Guensberg officier Oranje Nassau

Klaas de Vries en Mr. M.W. (Marek) Guensberg zijn officier in de orde van Oranje Nassau! Klaas de Vries is bovendien ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw!

Guensberg was van 2000 tot 2002 landelijk deken van de Nederlandse Orde van advocaten. Zijn bewind werd gekenmerkt door ... Lees verder>>


Geschillencommissie onpartijdig?

De geschillencommissie Advocatuur bestaat uit een rechter, een lid dat is benoemd door de Consumentenbond en een lid dat is benoemd door de Orde van advocaten. De rechter is onpartijdig, ... Lees verder>>


Red de rechtshulp uit de lucht?

De website Red de rechtshulp is al enige tijd niet meer bereikbaar. Op 17 december 2008 vond een demonstratie plaats, die een daverend succes werd: de plannen van staatssecretaris Albayrak om te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand gingen in de vorm zoals Albayrak had beoogd, niet door. Waarom is de website uit de lucht? Lees verder>>


Orde vol lof over website

Onlangs ontvingen de advocaten een jaarverslag van de orde van advocaten over het jaar 2010. De verzending kruiste ongeveer de plaatsing van het artikel "Niet elke verandering is een verbetering". Het jaarverslag is een duur uitgevoerd boekje van 60 bladzijden. Het bevat ... Lees verder>>


Niet elke verandering is een verbetering

Nog niet zo lang geleden was het via www.alleadvocaten.nl mogelijk op eenvoudige wijze de adres- en contactgegevens van iedere Nederlandse advocaat op te zoeken. Het webadres www.alleadvocaten.nl was en is ... Lees verder>>


Uitspraak Raad van State over toevoegingsaudit

De Raad van State heeft op 12 januari 2011 uitspraak gedaan in een beroepszaak die betrekking had op de toevoegingsaudit. Naar het oordeel van de Raad van State kan de bezwaarcommissie die zich bezig hield met het behandelen van klachten en/of bezwaren tegen beslissingen van auditoren, ... Lees  verder>>


 

 


Bureaucratie in de advocatuur nu ook op Twitter

U kunt Bureaucratie in de advocatuur nu ook op Twitter volgen. Klik hier. Voor degenen die nog geen gebruik van Twitter maken: Lees verder>>Docters van Leeuwen betrokken bij e-court

Arthur Docters van Leeuwen heeft in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten een rapport uitgebracht met de titel "Het bestaande is geen alternatief". Docters van Leeuwen was eerder bekend als hoofd van de BVD, nu AIVD, procureur generaal bij het gerechtshof in den Haag en voorzitter van het College van procureurs-generaal. Aanleiding tot dit rapport was ... Lees verder>>


Transparant?

De Orde van advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben als het om het auditgebeuren gaat de mond vol van het woord "transparant". Zo is ons voorgehouden ... Lees verder>>

Je hebt toch wel schrapping gevraagd he!

Dirk Scheringa, bekend van de DSB-bank, heeft aangekondigd aangifte te gaan doen tegen Nout Wellink en de Nederlandse Bank. Hij zegt over bewijzen te beschikken waaruit blijkt dat er een "pact" werd gesloten om hem en zijn DSB-bank kapot te maken. Hij zou die aangifte over twee weken gaan doen. Van die twee weken zijn inmiddels al enkele dagen om. Wie hier meer van wil weten zou zeker deze uitzending eens moeten beluisteren.

 Lees   verder>>


Transparant?

De Orde van advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben als het om het auditgebeuren gaat de mond vol van het woord "transparant". Zo is ons voorgehouden ... Lees verder>>


Zwarte lijsten

Naast de diverse zwarte lijsten van advocaten die er zijn of die er staan aan te komen, komt er nu ook een zwarte lijst van "foute" hypotheekadviseurs. Het gaat hierbij om ... Lees verder>>


Westenberg krijgt vertrekpremie

Mr. Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, krijgt, nu hij in verband met problemen rond zijn functioneren, voortijdig moet vertrekken, een vertrekpremie van 75000 euri mee. Aanleiding, of misschien de dirkte aanleiding tot het ontslag, was ... Lees verder>>>

Toevoegingsaudit afgeschaft

Eindelijk is het zo ver: de toevoegingsaudit is afgeschaft. Al lange tijd deden geruchten de ronde dat de toevoegingsaudit zo goed als afgeschaft zou zijn. Er is veel gedraaid. In de inschrijvingsvoorwaarden 2009 van de Raad voor Rechtsbijstand stond ... Lees verder>>


Audit voor dierenactivisten?

Minister ter Horst wil een soort audit voor dierenactivisten invoeren. Zoals de bedoeling van de toevoegingsaudit hieruit bestaat dat het publiek in staat moet worden gesteld "goede" en "foute" advocaten van elkaar te onderscheiden, zo moet ... Lees verder>>


Advocatenblad zoekt zieke bruine beer

In aflevering 10 van het Advocatenblad van 2009 staat op pagina 397 een advertentie met de kop "Redactie zoekt allround advocaat". Een "allround advocaat"? Is dat niet hetzelfde als een generalist? ... Lees verder>>

Jaarcongres Orde van advocaten 2010

Op vrijdag 24 september 2010 vond in de Doelen te Rotterdam het jaarcongres van de Orde van advocaten plaats. De eerste spreker na de officiële opening door Ferdinand Grapperhaus was PvdA-locoburgemeester Dominic Schrijer, bekend van... Lees  verder>>


Skype als alternatief?

Skype is een netwerk dat de mogelijkheid biedt gratis te telefoneren, ook naar het buitenland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een internetverbinding. Lees verder>>


EU kan 40 miljard uitsparen

De Europese commissie kan ieder jaar 40 miljard uitsparen als de bureaucratie in Brussel wordt aangepakt. De voorzitter van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar mogelijke besparingen in de EU, ... Lees verder>>

 

Namen foute advocaten gepubliceerd

De Orde van advocaten wil schorsingen en schrappingen van advocaten door de tuchtrechter publiceren op internet. Een artikel op de website van de Orde van advocaten meldt dat het College van afgevaardigden daartoe heeft besloten. ... Lees verder>>


De gekozen advocaat bij de vreemdelingenbewaring

Hiervoor is ter sprake geweest dat de politie graag wil dat er bij het gehoor bij de inbewaringstelling een advocaat aanwezig is, maar niet dat de advocaat de vreemdeling voorafgaand aan dat gehoor te spreken krijgt. Lees verder>>


Nieuwe cursuseisen Raad Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand stelt nieuwe eisen op het gebied van het volgen van cursussen. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op het strafrecht, het vreemdelingenrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht

Lees verder>>


Jaarcongres en demonstratie over kredietcrisis

Op vrijdag 25 september 2009 vond in Papendal bij Arnhem het jaarcongres van de Orde van advocaten plaats. Deze keer was het jaarcongres gewijd aan de kredietcrisis. Een dag later, op 26 september 2009, vond bij de Nederlandse Bank te Amsterdam een demonstratie plaats, die eveneens gewijd was aan de kredietcrisis. Lees verder>>

Geheimhouderstelefoon of Skype?

De laatste tijd is er het nodige te doen geweest over een systeem waarbij een advocaat met een cliënt kan telefoneren zonder dat de telefoon kan worden afgeluisterd. De bedoeling daarbij is dat gebruik gemaakt wordt van een systeem van nummerherkenning,..Lees verder>>

Banken belangrijker dan advocaten

Terwijl onze minister van financiën, Wouter Bos, miljarden uitgeeft aan banken en ook de vastgoedsector bij de overheid aanklopt om miljardensteun, is staatssecretaris Nebahat Albayrak bezig met bezuinigen op gefinancierde rechtsbijstand. Lees verder>>

 


Held of zot van de rechtsstaat?

Aflevering 14 van het Advocatenblad van 2008 was in belangrijke mate gewijd aan het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat op 19 september 2008 te 's-Hertogenbosch werd gehouden. Het thema van het jaarcongres was “De advocaat: held van de rechtsstaat” . Lees verder>>


Plan bezuinigen rechtsbijstand van de baan?

Na felle protesten heeft onze staatssecretaris van justitie, Nebahat Albayrak, afgezien van haar oorspronkelijke plan om te bezuinigen op gefinancierde rechtsbijstand. De oorspronkelijke plannen kwamen er in het kort op neer dat voor de meeste zaken alleen mensen met een inkomen op bijstandsniveau nog voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking zouden komen. Een uitzondering zou daarbij gemaakt worden ... Lees verder>>

Symposium over kwaliteitsstelsel

De Commissie Metatoets, een commissie van de Raad voor Rechtsbijstand, heeft een rapport opgesteld met de titel "Advies Kwaliteitsstelsel Rechtsbijstand 2008". Uit dit rapport komt naar voren dat ook in de kringen waartoe de makers van dit rapport behoren, het aanvankelijke enthousiasme over de toevoegingsaudit scheurtjes begint te vertonen. De opstellers van het rapport willen misschien wel af van de toevoegingsaudit zoals wij die nu kennen, daarvoor in de plaats zou dan een hoeveelheid nieuwe bureaucratie moeten komen, waaronder een audit voor beginnende kantoren en een audit die steekproefsgewijs plaats zou moeten vinden. In het rapport wordt voorts de "kennisasymetrie" genoemd ... Lees verder>>


 


Opvolger voor Courtwatch?

Nu Courtwatch op sterven na dood lijkt te zien, dient zich een opvolger aan: Advocatenwacht.

Bureaucratie in de advocatuur zal ook deze ontwikkeling volgen. Blijf Bureaucratie in de advocatuur dus bezoeken.

 


Kwaliteit en prijs van advocaten en toevoegingsaudit

Op 16 juli 2008 was op BNR Nieuwsradio (niet BNN!) een interview van Willem Bekkers, landelijk deken van de Orde van advocaten, met de bekende BNR-presentator en verslaggever Bas van Werven te beluisteren. Aanleiding tot het interview was, dat was vastgesteld dat advocaten erg duur waren, mogelijk zelfs zes maal duurder dan andere juridische dienstverleners, zoals misschien incassobureaus.

Bas van Werven zei dat advocaten te duur zijn en dat dat nu ook is vastgesteld door externe deskundigen, maar er komt mogelijk soelaas, want de Orde van advocaten gaat er samen met cliënten van advocaten naar kijken.

Volgens Bekkers moet een advocaat aan iedereen uit kunnen leggen wat zijn meerwaarde is. Dat staat niet in de kwaliteitsstandaard, maar .... Lees verder>>


Afschaffing procuraat en roljournaal

Op 1 september 2008 is de nieuwe wetgeving in werking getreden waarbij het procuraat is afgeschaft. In verband hiermee is er veel veranderd. Zo heet de vroegere procureur nu "advocaat". Zoals bekend kan iedere advocaat nu in alle zaken in alle arrondissementen procederen zonder dat een afzonderlijke procureur nodig is. Ook moeten advocaten gebruik maken van het nieuwe roljouraal van de rechtbanken. Om daar gebruik van te kunnen maken hebt U als advocaat een balienetcertificaat nodig. Als U een balienetcertificaat hebt maar nog geen gebruik kunt maken van het nieuwe roljournaal, ... Lees verder>>

Auditoren en privacy

Onlangs ontvingen de advocaten het jaarlijkse vademecum van de Orde van advocaten. Zoals altijd bestaat het uit twee delen: een deel genaamd "Personen" en een deel genaamd ¨ wet- en regelgeving. Het deel genaamd "Personen" is het dikst. Het bestaat uit 1083 bladzijden. Het staat vol met namen personen, bijna allemaal advocaten. Zo bevat het de namen en adressen van alle advocaten, met telefoon- en faxnummers en veelal ook e-mail adressen en websites. Daarnaast bevat het de namen van .... Lees verder>>

 

Klachtenregeling Nederlandse Orde van Advocaten

Met ingang van 11 oktober 2004 is de klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten gewijzigd. De wijziging houdt ondermeer in dat de Orde van Advocaten bij het niet in behandeling nemen van een klacht de klager moet wijzen op de mogelijkheid de klacht aan de Natonale Ombudsman voor te leggen. Ook is een bepaling dat een verzoek om schadevergoeding niet in behandeling wordt genomen, geschrapt.

Met ingang van 6 december 2004 ... Lees verder>>

 

Website BOA vernieuwd

De website van de BOA, de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten, is vernieuwd. De nieuwe website van de BOA is in een nieuw jasje gestoken en bevat meer nieuws. Daardoor is de website van de BOA weer op to date en voorbereid op ... Lees verder>>

Unger voorzitter commissie diversiteit

Els Unger, onze voormalige landelijkdeken van de Orde van Advocaten is voorzitter van de Commissie Diversiteit. Dit is de commissie die verantwoordelijk is voor het boekje met de harde kaft, eerder ook genoemd het nieuwste boekwerk van de Orde van Advocaten. Andere leden zijn Mr. E.M.L. Moerel, Mr. J.I.C. Wiersma, Mr. G.C. Boot, Mr. S. Hepkema en Drs. P. Otto. Dit meldt het Advocatenblad, aflevering 13 van de jaargan 2007, op bladzijde 549.


Nogmaals: het nieuwste boekwerk van de Orde van Advocaten

Al eerder is op deze website ter sprake geweest een boekwerk met de titel ¨maak het verschil¨ hier eerder genoemd ¨het nieuwste boekwerk van de Orde van Advocaten¨, later ook genoemd ¨het boekje met de harde kaft¨. Ook op Advocatie staat een artikel over dit boekwerk dat de moeite waard is. U vindt het hier.

Verdonk in het Advocatenblad

Nadat de afgelopen jaren onze voormalige landelijk deken van de Orde van advocaten, Els Unger, veelvuldig in het Advocatenblad haar zegje heeft gedaan, heeft nu ook onze voormalige minister van vreemdelingenzaken en integratie, Rita Verdonk, het advocatenblad gehaald. Het Advocatenblad heeft geen primeur: ook in het blad MKB Ondernemen is eerst Els Unger en later Rita Verdonk aan de beurt geweest. Even leek het er op dat Verdonk wel en Unger niet in deze aflevering van het Advocatenblad staat, maar dat zou wel zeer uniek zijn geweest. Unger staat er wel degelijk in, maar het gaat nu even om Verdonk.

Het gaat om een column van Matthijs Kaaks in de rubriek Actualiteiten in het aflevering 13 van het Advocatenblad van 2007 met de titel ¨Verdonk¨. Matthijs Kaaks was aanwezig op een dinertje waarbij behalve enkele onroerendgoedjongens ook Rita Verdonk aanwezig was. Rita Verdonk deed ferme uitspraken over Rutte. Hierover viel wel iets te schrijven. Er was echter ook een journalist van de Telegraaf aanwezig en de Telegraaf is natuurlijk sneller dan het Advocatenblad, zoals de Telegraaf ook sneller is dan Bureaucratie in de advocatuur. De journalist van de Telegraaf ging er dus met de primeur vandoor. Lees verder>>

 

 

Bezuiniging op rechtsbijstand toch niet van de baan?

Eerder berichtte de Orde van Advocaten dat een meerderheid van de Tweede Kamer aan minister Hirsch Ballin had laten weten dat de voorgenomen bezuiniging uit het regeerakkoord van € 50 miljoen op de gefinancierde rechtsbijstand moet worden geschrapt. Nu blijkt echter dat een daartoe strekkende motie van D66 door de Tweede Kamer niet is aangenomen. Lees verder>>

Bezuiniging op rechtsbijstand van de baan?

De Orde van Advocaten bericht dat een meerderheid van de Tweede Kamer aan minister Hirsch Ballin heeft laten weten dat de voorgenomen bezuiniging uit het regeerakkoord van € 50 miljoen op de gefinancierde rechtsbijstand moet worden geschrapt.

Zie hier het oorspronkelijke bericht.

Verlaging toevoegingsvergoedingen

 


Opheffing SKIR

De Skir, deze letters staan voor Steunpunt Kwaliteitszorginitiatieven Rechtsbijstand, is momenteel een stichting en gevestigd op de Neyhauskade 94, den Haag, het adres van het kantoor van de Orde van Advocaten. De Skir zal worden opgeheven en de activiteiten zullen voor een groot deel worden overgenomen door het Centrum Kwaliteit Advocatuur. Of het Centrum Kwaliteit Advocatuur ook een stichting, dan wel een ambtelijke instelling of een commercieel bedrijf zal worden, is tot nut toe niet bekend. Lees verder>>


Het nieuwste boekwerk van de Orde van Advocaten

Onlangs kregen de advocaten een boekwerk toegezonden met de titel “maak het verschil”. Op de omslag van het boek staat een afbeelding van een nors kijkende dame met grijze haren en zwarte lippen, die qua uiterlijk onmiskenbaar overeenkomsten vertoont met onze landelijk deken van de Orde van Advocaten, Els Unger, maar daarnaast ook kenmerken heeft van een fotomodel.

Het boek is voer voor psychologen. Het bevat een voorwoord van, al weer, onze landelijk deken van de Orde van Advocaten, Els Unger. Unger schrijft in dat voorwoord dat er redenen genoeg zijn om meer vrouwen en leden van minderheidsgroepen te boeien en te binden aan de advocatuur en dat dat te weinig gebeurt. Dit boekwerk en dit voorwoord verschijnen ... Lees verder>>

 Verlaging toevoegingsvergoedingen

De Orde van advocaten maakt bekend dat de regering een voornemen heeft om te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. De Orde van advocaten heeft laten weten zich daar grote zorgen over te maken. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat in het jaar 2008 een bedrag van 125 miljoen euro op de gefinancierde rechtsbijstand moet worden bezuinigd en dat dit zou moeten oplopen tot structureel 250 miljoen per jaar. Dit zou bereikt kunnen worden door minder mensen in aanmerking te laten komen voor gefinancierde rechtsbijstand, door verhoging van de eigen bijdragen of door verlaging van de toevoegingsvergoedingen.

Daar gaat de kleine verhoging die destijds aanleiding is geweest voor het auditgebeuren!

Meer hierover vindt U hier.


 

Het kleine kantorenoverleg 2007

Op 22 maart 2007 vond in de Stadsschouwburg te den Haag het jaarlijkse kleine kantorenoverleg plaats. Er waren deze keer meer deelnemers dan in voorgaande jaren. Meerdere deelnemers hadden agendapunten aangeleverd.

De bijeenkomst werd geleid door onze landelijk deken van de Orde van Advocaten, Els Unger. Als eerste onderwerp kwam ter sprake de Commissie Advocatuur. Hierover was op dit moment geen nieuws. Mr. Unger deelde mede dat dit mogelijk na het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld zal gaan worden. Lees verder>>

Orde van Advocaten bezig met rechtsgebiedenregister

Zoals Bureaucratie in de advocatuur al eerder heeft gemeld, is de Orde van Advocaten bezig met het ontwikkelen van een “rechtsgebiedenregister”, waarin advocaten zich vrijwillig kunnen laten registreren op rechtsgebieden waarin zij werkzaam zijn. Weliswaar heet de inschrijving "vrijwillig", maar de Orde van advocaten en de raden voor rechtsbijstand kennende, houden velen er al rekening mee dat inschrijving in het rechtsgebiedenregister na enige tijd een voorwaarde gaat worden ... Lees verder>>

 

 

Reorganisatie Orde van Advocaten

In aflevering 3 van het Advocatenblad van dit jaar, 2007, staat onder de rubriek “Van de deken” een artikel van Els Unger, onze landelijk Deken van de Orde van Advocaten, met als hoofd “Reorganisatie”. Wie dacht dat de Orde van Advocaten eindelijk het “licht” had gezien en een begin gemaakt had met een afslankoperatie, wordt teleurgesteld. De reorganisatie is niet bedoeld als een afslankoperatie, zo wordt in het artikel gesteld.

In het artikel wordt melding gemaakt van twee personeelsadvertenties, voor banen met ongetwijfeld zeer riante salarissen (Zie ook Geldwolven en bloedzuigers) die de Orde van Advocaten ... Lees verder>>

Rechter plaatsvervangers en advocaten

Op 10 oktober 2006 vond in het programma “Juridische zaken” van BNR Nieuwsradio een interview plaats. waarin Paul Ruijs, de maker van de website “Courtwatch”, geïnterviewd werd door een redacteur van BNR, Lucas Cornelissen. Behalve Lucas Cornelissen en Paul Ruijs was ook een advocaat, Loes Gijbels, in de uitzending aanwezig. Het gedeelte waarin Ruijs aan het woord kwam begon met de volgende woorden van de interviewer: “Verzonnen uren declareren, hopeloze zaken toch langer rekken, natuurlijk komt dit absoluut nooit voor in de advocatuur maar jurist Paul Ruijs kreeg het wel voor mekaar daarmee een heel boek vol te krijgen. Lees verder>>


Het keurmerk letselschade

Eerder, op 5 juni 2007 berichtte Bureaucratie in de advocatuur dat Slachtofferhulp Nederland van plan was een eigen keurmerk te gaan instellen voor advocaten en dat onduidelijk was of het keurmerk al was ingevoerd. Kort daarna, op 11 juni 2007 is het keurmerk ingevoerd. Het is een keurmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade, De aanduiding ¨keurmerk van slachtofferhulp¨ is dus niet helemaal juist, ... Lees verder>>

Weer advocatenkantoor failliet

Al eerder berichtte Bureaucratie in de advocatuur over het faillissement van Vest Advocaten te Dordrecht, een advocatenkantoor dat was voortgekomen uit een van de oude bureaus voor rechtshulp. Inmiddels is er opnieuw een advocatenkantoor in staat van faillissement verklaard. Lees verder>>

Geldwolven en bloedzuigers

Advocaten hebben de naam erg duur te zijn. Het zijn geldwolven of “allemaal bloedzuigers”. Intussen is het al jaren lang “vaste prik” dat diverse personen namens de Orde van Advocaten uithalen doen naar advocaten die slecht werk zouden leveren, foute advocaten, probleemadvocaten enz. Wij kunnen bijvoorbeeld denken aan ... Lees verder>>

Advocatenkantoor failliet

Bij uitspraak van de rechtbank te Dordrecht van 27 december 2006 is de Stichting Vest Advocaten in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. J.R. Maas tot curator. Het betreft hier een advocatenkantoor dat is voortgekomen uit een van de oude bureaus voor rechtshulp. Lees verder>>

 


 

Meer