Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Index

  Reageren

  Handleiding

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Afschaffing procuraat en roljournaal

Op 1 september 2008 is de nieuwe wetgeving in werking getreden waarbij het procuraat is afgeschaft. In verband hiermee is er veel veranderd. Zo heet de vroegere procureur nu "advocaat". Zoals bekend kan iedere advocaat nu in alle zaken in alle arrondissementen procederen zonder dat een afzonderlijke procureur nodig is. Ook moeten advocaten gebruik maken van het nieuwe roljouraal van de rechtbanken. Om daar gebruik van te kunnen maken hebt U als advocaat een balienetcertificaat nodig. Als U een balienetcertificaat hebt maar nog geen gebruik kunt maken van het nieuwe roljournaal, handelt U als volgt:

  1. Ga naar http://loket.rechtspraak.nl .

  2. Klik op "Aanmelden"

  3. Er wordt gevraagd om een BAR-nummer. Op toevoegingen staat altijd onder het woord "rechtsbijstandverlener" het woord "kantoornr." met een code erachter en "rvbnr." met een nummer er achter.

  4. Typ de code die op de toevoegingen achter het woord "rvbnr." staat in en klik op "Ok". Als het goed is verschijnt nu Uw naam met een aantal gegevens van U op het scherm.

  5. Als de gegevens juist zijn klikt U op "Aanmelden".

  6. Als alles goed gegaan is verschijnt er een mededeling met de tekst: "Uw aanvraag is succesvol ontvangen. Binnen enkele dagen ontvangt u uw logingegevens voor het Roljournaal per post. U kunt nu dit scherm sluiten".

Zie ook:

Veelgestelde vragen afschaffing procuraat voor advocaten - rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijk+procederen/Veelgestelde+vragen+afschaffing+procuraat+voor+advocaten.htm