Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


Advocatenkantoor failliet

Bij uitspraak van de rechtbank te Dordrecht van 27 december 2006 is de Stichting Vest Advocaten in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. J.R. Maas tot curator. Het betreft hier een advocatenkantoor dat is voortgekomen uit een van de oude bureaus voor rechtshulp.

In verband hiermee stelt mr. P. Nuiten, deken van de Orde van Advocaten in Dordrecht, dat veel sociale advocaten in zwaar weer verkeren. Dat is even wat anders dan de verhalen over de advocaten met peperdure auto's, marmeren vloeren en gouden kranen die de ronde doen, al kan het geld dat aan dit soort zaken wordt uitgegeven daarna niet meer besteed worden aan andere, meer noodzakelijke aangelegenheden, zodat dergelijke uitgaven tot financiële moeilijkheden kunnen leiden. In hoeverre dat laatste het geval is bij de Stichting Vest Advocaten, valt te bezien. Uit de afbeelding hier ontstaat in ieder geval de indruk dat het kantoor in een redelijk duur pand gevestigd is. Misschien was de verwachting dat de voormalige medewerkers van het bureau voor rechtshulp als zij eenmaal advocaat zouden zijn, makkelijker meer zouden kunnen gaan verdienen. Als dat de verwachting was, zal dat ongetwijfeld zijn tegengevallen.

Het kantoor mag voorlopig wel nog open blijven en de advocaten kunnen (voorlopige) doorgaan met het behandelen van hun zaken, maar dat zij het salaris dat zij als werknemers van de stichting ontvingen, zullen kunnen behouden, lijkt onwaarschijnlijk. Behalve advocaten werken bij de Stichting Vest Advocaten ook WSNP-bewindvoerders.

Verklaring voor het feit dat veel sociale advocaten in zwaar weer verkeren, is volgens mr. P. Nuiten de privatisering van de Bureaus voor Rechtshulp in 2005, zo stelt de website van de Telegraaf in een artikel van 6 januari 2007. Volgens de Telegraaf krijgen advocaten sinds dit jaar een bijdrage van de overheid voor gefinancierde rechtshulp aan minder draagkrachtigen.

Hieruit zou de indruk kunnen ontstaan dat alle advocaten of alle advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen, sinds dit jaar een bijdrage van de overheid krijgen. Dat is een misverstand. De Telegraaf bedoelt misschien te zeggen dat advocaten die werkzaam zijn in de oude bureaus voor rechtshulp, het sinds dit jaar het moeten doen met een zelfde bijdrage van de overheid waarmee andere, gewone advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen het moeten doen, dus dat zij net zo behandeld worden als gewone advocaten. Het gaat hierbij niet om een vast bedrag dat een advocaat iedere maand of ieder jaar zou ontvangen, maar om een vergoeding die de advocaat bij de overheid kan declareren voor werkzaamheden waarvoor de raad voor rechtsbijstand vooraf een toevoeging heeft verstrekt.

Een dergelijke toevoeging moet vooraf worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Tot 1 april 2006 moest daarbij een verklaring van inkomen en vermogen, in de praktijk “bewijs van onvermogen” genoemd, worden overgelegd. Vanaf 1 april 2006 moet in plaats daarvan het sofinummer worden opgegeven, door middel van het overleggen van een kopie van het paspoort van de rechtszoekende. Aan de hand van gegevens van de belastingdienst wordt dan bepaald of de rechtszoekende voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Daarnaast beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van informatie over de door de advocaat te verrichten werkzaamheden of de rechtszoekende voor een toevoeging in aanmerking komt.

Om gefinancierde rechtsbijstand te mogen verlenen moet de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staan. Om bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven te staan moet de advocaat een auditverklaring hebben.

Vest Advocaten is niet zo maar een advocatenkantoor, maar is voortgekomen uit een van de oude bureaus voor rechtshulp. Wat zijn bureaus voor rechtshulp en wat zijn sociale advocaten?

Veel sociale advocaten in moeilijkheden - Telegraaf

RTV Dordrecht week 52 met "Vest Advocaten failliet" - Drechtsteden Nieuws

8 januari 2006

update 12 januari 2006