Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Verborgen agenda's?

Audit voor leedstichtingen aflevering 2

Als reden waarom leedstichtingen aan banden gelegd moeten worden, wordt genoemd "belangenverstrengeling". Een jurist kan een stichting oprichten en vervolgens zichzelf inhuren om een procedure te voeren en dat is belangenverstrengeling, zo wordt gezegd. Zou belangenverstrengeling werkelijk de aanleiding zijn van de behoefte om de leedstichtingen aan banden te leggen?

Duidelijk is dat niet iedereen blij is met de leedstichtingen. Zo zullen de financiële instellingen die aandelenleaseproducten verkocht hebben, zoals Dexia en Aegon, niet blij zijn met de activiteiten van Leaseverlies, Leasleed en Eegalease, al moet daar aan worden toegevoegd dat sommigen denken dat met de Duisenbergregeling, waar Leaseverlies en Eegalease partij bij zijn, in de eerste plaats het belang van Dexia gediend is.

De kring van belanghebbenden die redenen hebben om niet blij te zijn met de activiteiten van Hypotheekleed en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP), is veel groter en minder doorzichtig dan die van degenen die niet blij zijn met de activiteiten van Leaseverlies en Leasleed, aangezien behalve de financiële sector ook de vastgoedsector daarbij betrokken is. De problematiek van de probleemhypotheken heeft, behalve met ondeugdelijke financiële producten, ook te maken met zaken als veel te dure koopwoningen en het opdrijven van de prijzen van huur en koopwoningen door het kunstmatig in stand houden van het woningtekort. Verantwoordelijk voor dat laatste zijn met name de woningcorporaties, de "sociale" verhuurders, die massaal betaalbare huurwoningen slopen om deze te vervangen veel te dure koopwoningen, die dan weer met geleend geld betaald moeten worden, waarmee de basis wordt gelegd voor nog meer probleemhypotheken. De kredietcrisis lijkt voor de woningcorporaties en de gemeenten, die daar ook bij betrokken zijn, tot nu toe geen aanleiding te zijn om deze praktijk te herzien. Daarvoor zijn de financiële belangen blijkbaar te groot.

Van de naam "Hypotheekleed" kan een stukje preventieve werking uit gaan. Alleen al de naam kan ertoe bijdragen dat iemand die overweegt zich diep in de schulden te steken voor een veel te dure koopwoning en denkt daar slapend rijk mee te worden, zich, alvorens daartoe over te gaan, nog eens goed achter de oren krabt. Dit kan er weer toe bijdragen dat het voor de woningcorporaties moeilijker wordt de veel te dure koopwoningen die verrijzen op de plaats waar eerder de inmiddels gesloopte betaalbare huurwoningen stonden, te slijten en er daarmee toe bijdragen deze praktijk minder lucratief te maken. Daar begint het al: gemeenten en woningcorporaties die veel slopen om de gesloopte woningen door dure koopwoningen te vervangen, hebben er financieel belang bij dat nieuwe huizenkopers, deze worden "starters" genoemd, door blijven gaan met zich kapot lenen om die veel te duren woningen te betalen. Dat er uit deze hoek een roep om een audit voor leedstichtingen klinkt, is derhalve logisch.

Naast Leaseleed en Hypotheekleed was er enige tijd ook nog een leedstichting in oprichting, genaamd Lakemanleed. Het idee hierachter was dat Lakeman de klanten van de DSB-bank had opgeroepen om de rekeningen leeg te halen, wat op zich juist was, en dat de ineenstorting van de DSB-bank daarom de schuld van Lakeman zou zijn. Hoe moeten wij dit zien? Over de kredietcrisis wordt veel zin en onzin gezegd. Sommigen beweren dat de kredietcrisis vanzelf over waait of bijna voorbij is. Anderen zien, sinds de kredietcrisis is losgebarsten. de Nederlandse huizenmarkt als het grootste piramidespel aller tijden. Of dat laatste juist is valt buiten het bestek van dit artikel. Dat op zijn minst binnen de Nederlandse huizenmarkt in zekere mate sprake is van een piramidespel, staat buiten twijfel.

Laat u niet wijs maken dat dit de schuld van Lakeman zou zijn. Laat u ook niet wijs maken dat de kredietcrisis zo goed als voorbij zou zijn of vanzelf over zou waaien. zo goed als voorbij zou zijn of vanzelf over zou waaien. De totale schuld van de Nederlanders wordt geschat op 800 miljard tot 1 biljoen euri. Dat is gemiddeld ruim ? 48000,-- per Nederlander. Hierbij zijn schulden van bedrijven en overheid niet inbegrepen. Het grootste deel van deze schulden betreft hypotheken.

Hierbij rijst nog een vraag: is het gebruik van de naam Lakemanleed rechtmatig? Valt dit binnen de vrijheid van meningsuiting? Stellen de makers van de website hier iets aan de kaak wat zij als een misstand zien of is hier sprake van een op een persoon gerichte aanval? Als dit mag zijn er nog wel wat pakkende namen voor leedstichtingen te bedenken. Wat te denken van Vogelaarleed? Een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt of dit mag, zal er niet komen. Tot nu toe zag het er al niet naar uit dat Lakeman van plan was juridische maatregelen tegen het gebruik van deze naam te nemen en het zal er ook niet meer van komen, want de naam Lakemanleed is inmiddels gewijzigd in DSB-klantenleed.

Het is duidelijk dat Hypotheekleed en de SSP zich met slechts een klein segment van de hele problematiek bezig houden en dat er volop ruimte is voor en behoefte is aan nieuwe leedstichtingen die zich met andere segmenten van de problematiek bezig houden. Ook dit zou de roep om een audit voor leedstichtingen - mede - kunnen verklaren.

Dat de roep om een audit voor leedstichtingen allerminst verstomd is blijkt onder meer uit een artikel in aflevering 4 van het Advocatenblad van 2010, de aflevering van 26 maart 2010.

 

Binnenkort meer