Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Auditoren en privacy

Onlangs ontvingen de advocaten het jaarlijkse vademecum van de Orde van advocaten. Zoals altijd bestaat het uit twee delen: een deel genaamd "Personen" en een deel genaamd ¨ wet- en regelgeving. Het deel genaamd "Personen" is het dikst. Het bestaat uit 1083 bladzijden. Het staat vol met namen personen, bijna allemaal advocaten. Zo bevat het de namen en adressen van alle advocaten, met telefoon- en faxnummers en veelal ook e-mail adressen en websites. Daarnaast bevat het de namen van de leden van de Algemene Raad (het bestuur van de Orde van advocaten) van de leden van het College van Afgevaardigden en van de leden van diverse adviescommissies wetgeving. Deze opsomming is bij lange na niet volledig.

Iets soortgelijks zien wij bij de website van de Orde van advocaten. Op een pagina, genaamd "Adressen instanties en ledenlijst" vinden wij geheel of nagenoeg geheel dezelfde informatie, maar dan bijgewerkt. De opsomming die U op die pagina ziet is vollediger dan de opsomming hiervoor.

Kan dit allemaal zomaar? Is dit geen schending van de privacy? Waarschijnlijk hebben de personen die met naam en toenaam vermeld staan, daar geen probleem mee. Integendeel: waarschijnlijk vinden ze het prima dat ze met naam en toenaam in het vademecum en op de website zijn vermeld.

Een groep vormt een uitzondering: de auditoren. Als wij in het vademecum kijken onder het hoofdstuk "Auditbureau" staan daar alleen de namen Mw. D.J. Philips, medewerker kwaliteitszorg en Mw. drs. H.C. Westdorp, medewerker kwaliteitszorg. De namen van de auditoren ontbreken. Hetzelfde zien wij als wij op de website klikken op "Auditbureau". Zoals bekend gaat het auditburau over de toevoegingsaudit.

Als al die andere namen er wel in kunnen staan, waarom kunnen dan de namen van de auditoren er niet in staan? Vanwege de privacy?

20 februari 2008