Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


Bezuiniging op rechtsbijstand toch niet van de baan?

Eerder berichtte de Orde van Advocaten dat een meerderheid van de Tweede Kamer aan minister Hirsch Ballin had laten weten dat de voorgenomen bezuiniging uit het regeerakkoord van € 50 miljoen op de gefinancierde rechtsbijstand moet worden geschrapt. Nu blijkt echter dat een daartoe strekkende motie van D66 door de Tweede Kamer niet is aangenomen. Dit bericht Orde van de Dag. Orde van de Dag vermeldt dat de oppositie grotendeels voor de motie stemde maar de regeringspartijen stemden tegen. Welke oppositiepartijen voor en welke tegen stemden is (nog) niet bekend.

Behalve de motie van D66 om de door de regeringscoalitie voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand (25 miljoen in 2008 en telkens 50 miljoen voor de jaren daarna) ongedaan te maken werden er nog enkele andere moties behandeld die voor de advocatuur van belang zijn.

Zo haalde een motie van de VVD om een experiment met no cure no pay mogelijk te maken (het ging hier dus niet om een motie om no cure no pay toe te staan) het niet.

Een motie van Nicolien Van Vroonhoven-Kok om een experiment met no win no fee alleen toe te staan ¨als de onafhankelijkheid van de advocaat niet in het geding is en vast staat dat dit tot een verbetering van de toegang tot het recht van de rechtszoekende¨ werd wel aangenomen.

Ook een motie van Aleid Wolfsen (PvdA) werd aangenomen. In deze motie van Wolfsen wordt de regering verzocht een spoedprocedure op te nemen in de Advocatenwet, waardoor een advocaat door of op verzoek van de deken op korte termijn kan worden geschorst dan wel een andere voorziening kan worden getroffen als 'die tuchtrechtelijk ernstig dreigt te ontsporen'.

Op deze moties zal Bureaucratie in de advocatuur afzonderlijk terugkomen. Blijf Bureaucratie in de advocatuur dus bezoeken.

Terug naar de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Het plan is dat in 2008 25 miljoen en telkens 50 miljoen in de jaren daarna zal worden bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand.

Wat betekent dit voor het convenant waar het auditgebeuren op is gebaseerd?

Wat betekent dit voor het auditgebeuren?

Zorgen over bezuiniging gefinancierde rechtshulp - Orde van Advocaten

 

Binnnenkort meer.

9 juli 2007