YOUR LOGO GOES HERE

Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Links

  

 

  

 

Respect voor autoriteit?

Heksen in toga en roofdieren? Aflevering 2

Van de Klashorst geeft nuttige aanwijzingen voor degenen die worstelen met de vraag hoe wij hoogleraren als Bruinsma en Huls tegemoet moeten treden. Behalve de anekdote over de strafpleiter die “nee” zei tegen de beveiligingsbeambte die hem dringend verzocht het bekertje chocolademelk dat hij in zijn handen had ergens anders wilde opdrinken geeft hij ook aan dat het voor veel advocaten lastig is zich onafhankelijk te gedragen en te voelen van de rechter, wat soms leidt tot gevlei, gebuig, geslijm e.d. "Niet meer doen", adviseert hij. Desnoods luid en hinderlijk tegenspreken! In dit verband kan ook geconstateerd worden dat van de Klashorst aangeeft dat de advocaten die zich met gefinancierde rechtshulp bezighouden gelukkig veelal gezond kritisch zijn ten opzichte van gezag, autoriteit en overheid. Daar kunnen Bruinsma en Huls nog wel wat van leren.

Van de Klashorst geeft aan dat de regels met betrekking tot tegenstrijdige belangen door veel advocaten te soepel worden gehanteerd en dat met name de grote kantoren te soepel zijn geworden. Natuurlijk is bij grote kantoren het gevaar dat er op dit punt iets mis gaat groter dan bij kleine kantoren. Hiermee is echter allerminst gezegd dat dit gevaar bij kleinere of zelfs eenmanskantoren niet zou bestaan.

Ook het door minister Donner verboden no cure no pay-experiment komt ter sprake. Van de Klashorst is vindt het besluit van Donner om dit te verbieden een wijs besluit. Hij meent dat no cure no pay ratten uit hun holen lokt. Hier komen wij bij een diersoort die in de dierentuin thuis hoort. Meer over ratten vindt U hier en hier.

Van de Klashorst meent dat niet iedereen de kwaliteitsgroei heeft kunnen bijbenen en dat de grote groei van de balie een grotere groep domoren heeft opgeleverd. Hij meent dat harde kwalitetismaatregelen nodig zijn om d eonderkant van de advocatuur te saneren.

“Kan de generalist nog?” zo vraagt hij zich af. Welke betekenis heeft hier het woord “nog”? De bedoeling is natuurlijk iemand die het met de vraag niet eens is, laat staan de neiging mocht hebben de vraag niet meteen met “nee” te beantwoorden als niet bij de tijd, achterlijk, opzij te zetten, een techniek om iedere tegenspraak bij voorbaat de mond te snoeren. Ooit is het voorgekomen dat een stage van een advocaat-stagiaire verlengd werd omdat hij te weinig verschillende soorten zaken deed. Hij deed grotendeels asielzaken en te weinig andere zaken. Hij ontwikkelde zich tot een specialist. Hij moest en zou zich tot generalist ontwikkelen en wel op last van de Orde van Advocaten, anders zou de stageverklaring definitief geweigerd worden en zou hij niet meer langer als advocaat mogen werken.

“De generalist is de oude zieke bruine beer van het woud. Sympathiek, aaibaar en altijd hongerig.” zo schrijft van de Klashorst. Een hongerige bruine beer aaibaar?

Even vergeten dat een beer ook een roofdier is! Een hongerige beer kan even dodelijk zijn als een slang of een krokodil, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat is dat de bruine beer, ook al is hij zelf ook een roofdier, uiteindelijk ook ten prooi zal vallen aan de slangen en krokodillen van het woud.

De oude zieke bruine beer van het woud? Moet het niet zijn de bruine beer van de dierentuin? Nee, de zieke bruine beer van het woud. Het woud waarin wij leven is geen speelplaats, geen dierentuin maar een jungle vol slangen en krokodillen. Wie daaraan nog mocht twijfelen zou na het lezen van de aflevering van het Advocatenblad wel uit de droom geholpen moeten zijn. Wij kunnen het ontkennen of ons er boos over maken, maar dat helpt niets, dat maakt het alleen maar erger. Wij kunnen er maar beter gewoon rekening mee houden.

Meer over Mr. Van de Klashorst kunt U hier vinden. U kunt op die pagina ook het artikel, inclusief de tekeningen van de roofdieren van de dierentuin, downloaden. Dat geldt helaas niet voor de hele aflevering van het advocatenblad, die in verband met het auteursrecht hier ook niet integraal kan worden overgenomen.

Meer over een niet zo aaibare hogerige zieke bruine beer

10 oktober 2005

 

update 26 juni 2006