Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

De uitglijder (?) van Loorbach

Onlangs verscheen er op MrOnline een artikel met de titel "Loorbach loopt blauwtje". "En floep, daar ontglipte NOvA-deken Jan Loorbach een wat korzelige terzijde over het geringe democratische gehalte van sommige leden van het College van Afgevaardigden.", zo begint het artikel. Meteen stond de vergadering in vuur en vlam. Loorbach, die op 14 september 2011 de demonstratie tegen de kostendekkende griffierechten uitstekend heeft geleid, dat mag ook wel eens gezegd worden, heeft hier dus kennelijk iets gezegd dat hij niet mocht zeggen. Betekent dat ook dat hij ongelijk had?

Loorbach heeft de demonstratie tegen kostendekkende griffierechten uitstekend geleid.

Op 10 september 2007 vond in Utrecht een burgemeestersreferendum plaats. De kiezers konden kiezen uit twee kandidaten, Wolfsen en Pans, allebei van de Partij van de Arbeid. De opkomst was 9,25%. Op 23 januari 2008 vond in Eindhoven een soortgelijk burgemeestersreferendum plaats. Ook nu konden de kiezers kiezen uit twee kandidaten van de Partij van de Arbeid, van Gijzel en Verbeek. Hier was de opkomst 24,6%. Vervolgens heeft toenmalig minister ter Horst, eveneens van de PvdA het burgemeestersreferendum afgeschaft, nadat gebleken was dat er onvoldoende belangstelling was voor een burgemeestersreferendum waarin slechts op haar partijgenoten gestemd kon worden.

Het burgemeestersreferendum in Eindhoven

Uiteraard is er veel kritiek geweest op het democratisch gehalte van de burgemeestersreferenda. Is het met het democratisch gehalte van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten beter gesteld dan met het democratisch gehalte van de burgemeestersreferenda?

Het College van Afgevaardigden is het hoogste orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten. Formeel worden de leden gekozen door de advocaten. Dit vindt plaats in de vergaderingen van de plaatselijke ordes, die jaarlijks plaatsvinden. Er wordt daar schriftelijk gestemd. Voor iedere functie is er één kandidaat. Men kan voor of tegen deze kandidaat of blanco stemmen, maar de kandidaat wordt altijd gekozen. De plaatselijke Orde van advocaten bepaalt wie er kandidaat is. Gelegenheid om de kandidaten vragen te stellen is er niet. Hierbij vergeleken steekt het democratisch gehalte van de burgemeestersreferenda nog gunstig af!

Natuurlijk, Loorbach sprak over sommige leden van het College van Afgevaardigden, niet over het College van Afgevaardigden in het algemeen. Dit verandert weinig aan het voorgaande. Niet uitgesloten is dat in een of meer arrondissementen de gang van zaken bij de benoeming van leden van het College van Afgevaardigden afwijkt van wat hiervoor is besproken, maar natuurlijk kan het voorgaande niet betekenen dat er daarom met het democratisch gehalte van alle leden iets mis zou zijn.

Loorbach heeft dus een punt. Dat zijn uitlating tot gevolg had dat de vergadering in vuur en vlam stond in plaats van dat zijn uitlating aanleiding was tot bijvoorbeeld vragen om eens goed uit te leggen wat hij bedoelde, bevestigt de indruk dat Loorbach een punt had.

Zie ook:

Burgemeestersreferendum Utrecht is een lachertje

Kansloos burgemeestersreferendum Utrecht

Weeffout Wolfsen: een reconstructie

Referendum: 'Eindhoven is Utrecht niet'

'Burgemeestersreferendum Eindhoven wordt drama'

Kabinet schaft burgemeestersreferendum af

4 oktober 2011