Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De Vries en Guensberg officier Oranje Nassau

Klaas de Vries en Mr. M.W. (Marek) Guensberg zijn officier in de orde van Oranje Nassau! Klaas de Vries is bovendien ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw!

Guensberg was van 2000 tot 2002 landelijk deken van de Nederlandse Orde van advocaten. Zijn bewind werd gekenmerkt door twee markante wapenfeiten:

  1. In 2001 vond de eerste - en tot nu toe enige - buitengewone vergadering van de Nederlandse Orde van advocaten plaats. Op die vergadering werden vier moties aangenomen. Vervolgens heeft de Algemene Raad onder leiding van Mr. Guensberg deze moties genegeerd.

  2. Onder leiding van Mr. Guensberg werden de advocaten opgezadeld met de toevoegingsaudit.

Gedurende zijn fungeren als landelijk deken lijkt het er op dat Mr. Guensberg een trend heeft gezet waardoor het meer "in" werd om uitspraken te doen waarvan de strekking was dat er met de advocaten van alles mis was. Dit kan niet los worden gezien van het feit dat onder zijn bewind de advocaten met de toevoegingsaudit werden opgezadeld. In een geval heeft een uitlating die Guensberg in het openbaar heeft gedaan, geleid tot een strafklacht van Mr, G. Spong. Een ander voorbeeld is een artikel over asieladvocatuur, waaruit de indruk zou kunnen ontstaan dat advocaten belangrijke veroorzakers zouden zijn van mensenrechtenschendingen en andere misstanden in het asielgebeuren. Guensberg ging hierbij wel aanzienlijk behoedzamer te werk dan later zijn collega Els Unger, die openlijk de publiciteit zocht met uitlatingen over foute advocaten.

In een artikel in de rubriek "Van De Deken" in het Advocatenblad van 8 juni 2001 verhaalt Guensberg van een onderzoek waarin rapportcijfers worden toegekend. Advocaten scoren bij particuliere cliënten een 7,2. Guensberg heeft zich laten vertellen dat dit gemiddelde tot stand is gekomen door veel achten en dus ook veel zessen en dat kan niet voor "professionals met het A-merk advocaat. ". Guensberg ziet wel in dat dit er mee te maken heeft dat in de procespraktijk onvermijdelijk teleurstellingen voor cliënten ontstaan, maar dit noemt hij een "verzachtende omstandigheid".

Het volgende citaat komt uit de jubileumrede van Mr. Guensberg, 27 september 2002:

"Instrumenten zoals intervisie, intercollegiale toetsing en onderzoek naar klanttevredenheid zullen zeker gaan behoren tot de gewone advocatenpraktijk. Hoewel de sociale controle op advocaten groot is, al was het alleen maar omdat ook de wederpartij vaak een advocaat heeft en omdat de rechter in veel gevallen kan zien wat advocaten presteren, zal er ook actief gelet moeten worden op de integriteit van advocaten.".

Of het juist is om te zeggen dat die trend door Guensberg gezet is of niet, later is deze trend wel gevolgd door andere bobo's en topadvocaten. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. Recentelijk kan hieraan worden toegevoegd een incident waarbij het Tweede Kamerlid Ton Heerts gemeend heeft vragen te moeten stellen aan de staatssecretaris van justitie (!) over een advocaat die naar zijn mening onoordeelkundig zou zijn.

22 mei 2009

Binnenkort meer

 

Zie ook:

Advocatengilde berispt deken over fraudezaak

Ex-verdachte fraudezaak daagt banken