Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De gekozen advocaat bij de vreemdelingenbewaring

Foute vreemdelingenrechtadvocaten aflevering 5

Hiervoor is ter sprake geweest dat de politie graag wil dat er bij het gehoor bij de inbewaringstelling een advocaat aanwezig is, maar niet dat de advocaat de vreemdeling voorafgaand aan dat gehoor te spreken krijgt. Tot nu toe is het hierbij gegaan om een advocaat die op de dag van de inbewaringstelling vreemdelingenpiketdienst heeft, derhalve een advocaat die niet door de cliënt gekozen is en die de cliënt voorafgaand aan de inbewaringstelling inbewaringstelling niet kende. Dat het hierbij van essentieel belang is dat de advocaat, indien deze bij het gehoor aanwezig is, de cliënt voorafgaand aan dat gehoor spreekt, is duidelijk. Het is dan ook in hoge mate opmerkelijk dat de opstellers van het rapport hier niet op ingaan.

Hoe zit het indien de vreemdeling al een advocaat heeft en wenst dat niet een piketadvocaat, maar de eigen advocaat van de vreemdeling, dus een gekozen advocaat aanwezig is? Waarom gaat het rapport hier niet op in?

De politie hecht aan de aanwezigheid van een door de vreemdeling gewenste voorkeursadvocaat minder belang dan aan een piketadvocaat die de vreemdeling voor het eerst ziet bij het gehoor bij de inbewaringstelling. Ten onrechte: indien de vreemdeling bij het gehoor een bepaalde advocaat wenst en die advocaat is niet aanwezig en dat is te wijten aan de politie, levert dat een grond op tot opheffing van de bewaring. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, zitting houdende te Amsterdam van 2 augustus 2006. De gevolgen van het niet bij het gehoor aanwezig zijn van een door de vreemdeling gekozen advocaat gaan dus verder dan het geval is indien de vreemdeling niet een bepaalde advocaat heeft genoemd, zoals het geval was bij de eerder besproken uitspraak.

De achtergrond van de vreemdelingenbewaring zelf komt in het rapport niet of nauwelijks ter sprake, waardoor makkelijk de indruk kan onstaan dat alle misstanden veroorzaakt worden door disfunctionerende advocaten. Veel vreemdelingen die in bewaring worden gesteld zijn asielzoekers die uit zuidelijke oorden op weg zijn naar Engeland of Noord Europa om daar asiel te vragen en in Nederland worden staandegehouden en in verzekering gesteld. Als zij enige tijd in Nederland in bewaring verbleven hebben, is het vragen van asiel in een ander land in Europa in het algemeen niet meer mogelijk, met als gevolg dat zij toch maar asiel moeten vragen in Nederland, waardoor veel azielzoekers die eigenlijk elders asiel wilden vragen, tegen wil en dank toch in Nederland terecht komen. Als deze praktijk eindigt, kan dat vergaande gevolgen hebben voor de vreemdelingenewaringspraktijk van advocaten.

Van het rapport hebben wij nadien weinig meer vernomen. De advocaten worden nu geconfronteerd met veel nieuwe bureaucratie, waar de meeste advocaten nog geen vermoeden hebben.

Hierover vindt u hier meer..

7 december 2006

update 8 april 2010