Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


Geldwolven en bloedzuigers

Advocaten hebben de naam erg duur te zijn. Het zijn geldwolven of “allemaal bloedzuigers”. Intussen is het al jaren lang “vaste prik” dat diverse personen namens de Orde van Advocaten uithalen doen naar advocaten die slecht werk zouden leveren, foute advocaten, probleemadvocaten enz. Wij kunnen bijvoorbeeld denken aan de uithaal van Mr. Guensberg naar de asieladvocaten, een uithaal die Mr. Guensberg eens heeft gedaan naar de “topadvocaten” en die in ieder geval niet berustte op het idee dat het “geldwolven” of “bloedzuigers” zouden zijn, de uithaal van Mr. Unger naar de “foute advocaten”, Mr. Unger heeft het soms ook over “brekebenen”, en naar de speciale aflevering van het Advocatenblad met de titel “Advocatuur op drift?”. Ook worden de advocaten geconfronteerd met steeds meer kostenverhogende regels en maatregelen die tot strekking hebben de advocaten, meestal uit naam van het belang van de rechtzoekende, in het gareel te houden. Daarbij kan met name gedacht worden aan het auditgebeuren, waarmee de Orde van Advocaten voor een aantal auditoren een leuke bron van aanvullende inkomsten geschapen heeft, en aan de verplichting om een speciale stichting te “hebben” die alle derdengelden beheert, ook al zijn er nooit derdengelden,. Deze verplichting zou een “waterdichte” bescherming moeten geven tegen advocaten die er met het geld van cliënten vandoor gaan. Daarbij is het zeer de vraag of een advocaat die werkelijk iets verkeerds van plan is zich door een dergelijke regeling zal laten tegenhouden. Iemand die werkelijk iets verkeerds van plan is trekt zich van dit soort voorschriften ook niets aan. Degenen die last hebben van der verplichting m.b.t. de derdengeldstichting zullen eerder degenen zijn die bepaalde administratieve verplichtingen niet goed aanpakken of moeite hebben met het vinden van een tweede-handtekeningzetter – die ook verplicht is – e.d. dan degenen die van plan zijn verkeerde dingen te doen met het geld van cliënten Wie werkelijk van plan is verkeerde dingen te gaan doen met gelden van cliënten, zal ongetwijfeld een manier vinden om dergelijke verplichtingen te omzeilen, evenmin als iemand die werkelijk van plan is verkeerde dingen te doen met gelden uit faillissementen dat zal doen.

De verplichting m.b.t. een derdengeldenstichting is destijds de direkte aanleiding geweest tot de oprichting van de BOA en het auditgebeuren is destijds de direkte aanleiding geweest om de website “Bureaucratie in de advocatuur” te beginnen.

Opmerkelijk is dus dat de vele uithalen van diverse functionarissen van de Orde van Advocaten nooit de strekking hebben dat de advocaten extreem duur zouden zijn. Of er zijn allerlei andere dingen mis of de advocaten maken er een potje van e.d., waarbij de alleenwerkende advocaat, de eenmanskantoren, ook wel “solisten” of “eenpitters” genoemd, het extra moet ontgelden. Pas bij gelegenheid van de huishoudelijke vergadering in de Philharmonie te Haarlem op donderdag 28 september 2006 leek het plotseling tot de Orde van Advocaten door te dringen dat de meest gehoorde klacht over advocaten hieruit bestaat dat veel Nederlanders advocaten zien als geldwolven of “allemaal bloedzuigers”, d.w.z. dat zij heel erg duur zijn.

Hoe komt het dat de Orde van Advocaten pas zo laat op dat idee is gekomen?

Hoe komt het dat advocaten gezien worden als geldwolven of bloedzuigers?

Let op: deze link werkt niet op zondag

Spong dient strafklacht in tegen deken - Reformatorisch Dagblad

10 januari 2006