Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Jaarcongres en demonstratie over kredietcrisis

Op vrijdag 25 september 2009 vond in Papendal bij Arnhem het jaarcongres van de Orde van advocaten plaats. Deze keer was het jaarcongres gewijd aan de kredietcrisis. Een dag later, op 26 september 2009, vond bij de Nederlandse Bank te Amsterdam een demonstratie plaats, die eveneens gewijd was aan de kredietcrisis. Het motto van de demonstratie was "laat de rijken de crisis betalen". Jaren lang zijn er met instemming en medewerking van de overheid in de vastgoedsector en de banksector miljarden verdiend met speculatie in onroerend goed en creatie van enorme vorderingen en schulden, die in innovatieve financiële producten, ook wel "derivaten" genoemd, werden "verpakt" en nu, n.b. enkele maanden nadat de regering de nationale hypotheekgarantie heeft verhoogd om het lenen van nog meer geld mogelijk te maken, krijgen wij te horen dat de regering de rekening van dit alles bij de burger, die dit alles jaren lang met lede ogen heeft moeten aanzien en hierdoor veelal toch al op kosten is gejaagd, wil neerleggen. De Nederlandse Bank, die geacht wordt toezicht op dit alles uit te oefenen, wordt ook wel DNB-bank genoemd, een naam die lijkt op DSB-bank . Op 4 september 2009 heeft bij de DSB-bank in Wognum ook een demonstratie plaatsgevonden.


Amsterdam 26 september 2009


Bekkers zei o.a. dat men zou verwachten dat de deelnemers aan een conferentie van medici zich met ernstige gezichten wijden aan een doorwrochte bespreking van het lijden van patiënten en wat daaraan te doen, dat dat slechts gedeeltelijk waar is, dat men in het algemeen minstens evenveel tijd spendeert aan het doornemen van de laatste schandaaltjes, de bespreking van het armzalige lot van gemeenschappelijke tegenstanders en, meer in het algemeen, het doornemen van de crises die anderen, die zich op veilige afstand bevinden, hebben getroffen en dat hij vreest dat "wij advocaten", afgaande op onze huisorganen, niet anders zijn. Dat laatste, dat "wij advocaten" niet anders zijn, wisten wij al.

Om het platter te zeggen: bij de artsen is het net zo'n kippenhok, dus geen dierentuin of vissenkom, maar een kippenhok met een pikorde, zie ook hier, hier en hier, als bij de de advocaten.

Bekkers brengt het piramidespel van Bernard Madoff ter sprake. Wat hij niet ter sprake bracht was Landsbanki. Hoe ging het ook al weer? De provincie Noord Holland o.l.v. Harry Borghouts en een aantal Nederlandse gemeenten brachten de vele miljoenen belastinggeld die zij niet nodig hadden voor de uitvoering van hun taken - of geld dat zij geleend hadden -, naar de bank in IJsland Waarom naar Landsbanki en niet naar een bank in Nederland? Omdat Landsbanki meer rente bood. Waarom brachten de vele beleggers hun geld naar Madoff en niet naar een normale bank? U ziet de parallel al komen.

Waarom bood Landsbanki zo veel meer rente dan normale banken? Omdat Landsbanki dringend nieuwe rekeninghouders nodig had. Waarom zat Landsbanki zo dringend om nieuwe rekeninghouders verlegen? Omdat Landsbanki een tekort aan liquiditeiten had en de betaling van rente aan normale rekeninghouders in het gedrang kwam. Als dit probleem wordt opgelost door het aantrekken van nieuwe beleggers, investeerders of rekeninghouders en dat laatste bereikt wordt door het aangaan van de verplichting tot betaling van hogere rente dan de beleggers, investeerders of rekeninghouders bij een normale bank zouden kunnen krijgen, ontstaat een situatie waarin de rente waar de rekeninghouders recht op hebben, betaald wordt uit de inleg van nieuwe rekeninghouders of beleggers.

Artikel 1a lid 2 van de Wet op de Kansspelen omschrijft een piramidespel als "een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers". Uit artikel 3 van de Wet op de Kansspelen blijkt dat het piramidespel is uitgesloten van de mogelijkheid om er een vergunning voor te verlenen. Dit betekent dus ook dat een piramidespel niet rechtmatig of legaal kan worden door de omstandigheid dat de overheid het exploiteert of er anderszins bij betrokken is.

Betekent dit dat de bank Landsbanki vanaf het begin een dekmantel is geweest voor een piramidespel? Nee. Aangenomen mag worden dat Landsbanki vroeger, waarschijnlijk lange tijd, een normale bank was, waarbij degenen die de leiding hadden, waarschijnlijk op een gegeven moment hun hand hebben overspeeld. Toen er een zodanig liquiditeitstekort ontstond dat men zich geroepen voelde nieuwe rekeninghouders aan te trekken door renten te beloven die uiteindelijk niet betaald zouden kunnen worden, zodat de rente per saldo betaald werd uit de inleg van nieuwe rekeninghouders, ontstond een piramidespel. Zo zien wij hoe hier sprake is van een glijdende schaal.

Uiteraard gaat Bekkers niet mee met de suggestie van Klaas de Vries, dat advocaten verantwoordelijk zouden zijn voor deze en dergelijke misstanden - de Vries sprak van Enron-achtige schandalen - maar hij geeft wel aan dat wij niet weten aan welke intransparante constructies en producten Nederlandse juristen meewerken

Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, was ook een van de sprekers op het jaarcongres. Zij benadrukte dat zij op het congres bondgenoten hoopte te vinden. Als haar doelgroep noemde zij de "hardwerkende Nederlander".

Hoe zit dat? Was de hardwerkende Nederlander, de HWN'er niet de doelgroep van de VVD?

30 september 2009