Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Je hebt toch wel schrapping gevraagd he!

Dirk Scheringa, bekend van de DSB-bank, heeft aangekondigd aangifte te gaan doen tegen Nout Wellink en de Nederlandse Bank. Hij zegt over bewijzen te beschikken waaruit blijkt dat er een "pact" werd gesloten om hem en zijn DSB-bank kapot te maken. Hij zou die aangifte over twee weken gaan doen. Van die twee weken zijn inmiddels al enkele dagen om. Wie hier meer van wil weten zou zeker deze uitzending eens moeten beluisteren.

Natuurlijk is het interessant om te weten wat er waar is van de beschuldiging over het pact dat er gesloten was om Scheringa en de DSB-bank kapot te maken. Noch interessanter is de vraag, van welk strafbaar feit Scheringa aangifte zou gaan doen. Anders gezegd: stel dat Scheringa gelijk heeft en onomstotelijk vastgesteld kan worden dat een dergelijk "pact" gesloten is, welke mogelijkheden zijn er in dat geval om Wellink, de Nederlandse Bank en eventuele andere betrokkenen strafrechtelijk aan te pakken?

Bijna anderhalf jaar geleden organiseerde de Orde van advocaten een bijeenkomst waar gesproken werd over de "zesde kernwaarde". Er was een plan om in de nieuwe advocatenwet naast vijf kernwaarden waaraan een advocaat moet voldoen, onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid, nog een zesde op te nemen, namelijk de publieke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling. Daarmee zou de advocaat een soort verantwoordelijkheid krijgen voor het algemeen belang. Dit heeft tot veel discussie aanleiding gegeven.

Na de pauze kwam er een advocaat aan het woord die zich excuseerde voor zijn late komst. Hij was ergens plaatselijk deken en was bij de Raad van Discipline geweest. "Ja", had een aangeklaagde advocaat gezegd, hij zou bepaalde zaken in orde brengen, of woorden van een dergelijke strekking.

"Je hebt toch wel schrapping gevraagd he!" werd er uit de zaal geroepen. "Ja natuurlijk", klonk het antwoord, vol verwachting.

Zie ook:

Foute advocaten

Scheringa wil parlementaire enquête naar val DSB

11 september 2010