Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Het kleine kantorenoverleg 2007

Op 22 maart 2007 vond in de Stadsschouwburg te den Haag het jaarlijkse kleine kantorenoverleg plaats. Er waren deze keer meer deelnemers dan in voorgaande jaren. Meerdere deelnemers hadden agendapunten aangeleverd.

De bijeenkomst werd geleid door onze landelijk deken van de Orde van Advocaten, Els Unger. Als eerste onderwerp kwam ter sprake de Commissie Advocatuur. Hierover was op dit moment geen nieuws. Mr. Unger deelde mede dat dit mogelijk na het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld zal gaan worden.

Vervolgens kwam ter sprake de verwijzingen door het juridisch loket. Dit onderwerp was aangebracht door mevrouw Mr. drs. M. Vissers uit Utrecht. Het probleem van concurrentievervalsing door toedoen van oude bureaus voor rechtshulp speelt met name in Utrecht sterk. Naar voren kwam dat een advocaat die een arrangement met de Raad voor Rechtsbijstand heeft gesloten en dus deelneemt aan het Juridisch Loket, soms maar 3 verwijzingen in een heel jaar krijgt. Naar voren kwam dat dit ermee te maken heeft dat advocatenkantoren die zijn voortgekomen uit de oude bureaus voor rechtshulp soms nog steeds gebruik maken van dezelfde telefoonnummers waar zij ook gebruik van maakten toen zij nog bureau voor rechtshulp waren.

Het kan dan ongeveer zo gaan: een rechtszoekende, een particulier die een advocaat nodig heeft, heeft misschien Ruijs op de radio gehoord en is daardoor of anderszins tot de conclusie gekomen dat de vanaf-prijs van een advocaat rond de 20000 euro bedraagt. Omdat hij dat niet kan betalen zoekt hij een “advocaat van onvermogen” en belt het bureau voor rechtshulp en komt zo terecht bij een advocatenkantoor dat uit een van de oude bureaus voor rechtshulp is voortgekomen. Zo zijn er het inmiddels gefailleerde Vest Advocaten te Dordrecht en het advocatenkantoor Torenstraat te den Haag. Het laatstgenoemde kantoor hanteert al een logo dat lijkt op dat van de oude bureaus voor rechtshulp, maar het woord “rechtshulp” komt op dat logo niet voor. Anders is dit met een aantal advocatenkantoren die namen als “Rechtshulp Midden advocaten” of “Rechtshulp Nederland” hanteren en nadrukkelijk aanhaken bij hun status als advocatenkantoor dat is voortgekomen uit een bureau voor rechtshulp teneinde de cliënten te krijgen die vroeger naar het bureau voor rechtshulp gingen. Daarbij hoort ook het gebruik van telefoonnummers die vroeger bij de bureaus voor rechtshulp in gebruik waren. Welke advocatenkantoren op deze manier gebruik maken van telefoonnummers die vroeger bij de bureaus voor rechtshulp in gebruik waren, is niet bekend. Ook is niet bekend of advocatenkantoren die met naam en logo nadrukkelijk aanhaken bij de oude bureaus voor rechtshulp meer gebruik maken van telefoonnummers die vroeger bij de bureaus voor rechtshulp in gebruik waren, dan advocatenkantoren die dat niet of in mindere mate doen.

Het volgende onderwerp was aangeduid met de naam “Vakbekwaanheid en professionaliteit”. Hierover kwam Mr. B.J.Th. Bouma aan het woord. Mr. Bouma maakte gebruik van een microfoon en was de enige die steeds goed te verstaan was. Overigens impliceerde het gebruik van de microfoon geen garantie van verstaanbaarheid: anderen die van de microfoon gebruik maakten waren soms desondanks toch moeilijk te verstaan. Volgens Mr. Bouma is kwaliteit een speerpunt van de Algemene Raad. Hij deelde mede dat er in 2005 een enquête heeft plaatsgevonden waaruit naar voren is gekomen dat veel advocaten menen dat veel (andere?) advocaten onvoldoende kennis hebben. Of het hier gaat om advocaten die vinden dat zij zelf onvoldoende kennis hebben of dat hun concullega's onvoldoende kennis hebben, is niet bekend, maar waarschijnlijk is het laatste bedoeld. Zij denken aan een verordening op de vakbekwaamheid, waarin kennis van het recht, kunde, kernwaarden, ethiek en integriteit moeten zijn geregeld. Er is inmiddels een werkgroep actief en het eerste ontwerp zal in juni bij het College van Afgevaardigden worden ingediend.

Het is goed denkbaar dat dit er op neer zal gaan komen dat de advocaten, naast de huidige audit, periodiek ook nog een nieuw soort audit in het kader van de verordening op de vakbekwaamheid zullen moeten ondergaan. Het is mogelijk dat deze nieuwe audit in het kader van de verordening op de vakbekwaamheid examen zal gaan heten. Zakken voor het examen of de audit zal mogelijkerwijs betekenen dat de advocaat de praktijk moet beëindigen

Als de overheid of een werkgever op het idee komt aan een werknemer een dergelijke eis te stellen met als sanctie bij zakken ontslag zonder uitkering waarbij alle betalingsverplichtingen gewoon doorgaan, zou de wereld te klein zijn, maar als het om advocaten gaat, is dit kennelijk normaal.

Het volgende onderwerp was de bureaucratisering. Dit onderwerp was aangedragen door Mr. R.K. van der Brugge. (Zie ook: Klacht over audit bij NMA en auditgebeuren bij bezwaarschriftencommissie NMA ).

26 maart 2007