Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Kostendekkende griffierechten, rechtsstaat in gevaar?

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt wordt u door de rechter in het ongelijk gesteld. Betekent dit dat gelijk krijgen bij de rechter een kwestie van geld is? Het zou te kort door de bocht zijn om dit zo te zeggen.

Wij zijn echter in een glijdende schaal terechtgekomen. Het huidige kabinet is op het idee gekomen dat de griffierechten "kostendekkend" moeten zijn, m.a.w. de kosten van de rechtspraak moeten betaald worden door degenen die daar gebruik van maken. Dit gaat neerkomen op een verveelvoudiging van de griffierechten. Het kabinet wil daarmee 240 miljoen per jaar? besparen. "Wij moeten allemaal inleveren" wordt ons voorgehouden, "vanwege de crisis". Intussen valt er weinig te bespeuren van bereidheid van het huidige kabinet om lessen uit de kredietcrisis te trekken. Natuurlijk, ten gevolge van de crisis komt de overheid geld tekort en daarvoor moeten wij allemaal inleveren, maar dat is het, zo lijkt het kabinet te denken, voor de rest gaat, als het aan het huidige kabinet ligt, alles weer gewoon door zoals voor de kredietcrisis.

De kostendekkende griffierecht kunnen dus gezien worden als een onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de rekening van de kredietcrisis bij de burger leerlegt. Om dat te kunnen verkopen is er een stuk ideologie bij bedacht, Die ideologie komt er op neer dat de burger die van de rechtspraak gebruik maakt, verantwoordelijk is voor de kosten van de rechtspraak en daarom die kosten moet dragen.

Volgens het kabinet komt de toegang tot de rechter niet in het geding omdat er speciale regelingen komen voor mensen met lage of middelhoge inkomens, ...

8 september 2011

Zie ook:

Demonstratie en petitie kostendekkende griffierechten