Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Orde vol lof over website

Onlangs ontvingen de advocaten een jaarverslag van de orde van advocaten over het jaar 2010. De verzending kruiste ongeveer de plaatsing van het artikel "Niet elke verandering is een verbetering". Het jaarverslag is een duur uitgevoerd boekje van 60 bladzijden. Het bevat veel kleurenfoto's en er komen vele onderwerpen in te sprake. Ongetwijfeld staat er het nodige in wat aanleiding zal geven daar hier verder op in te gaan.

Op bladzijde 39 staat een hoofdstuk met de titel "De Orde nieuwe stijl". Verwezen wordt naar een restyling van de digitale nieuwsbrief Orde van de Dag die nu Advocatenblad Nieuwsbrief heet, een speciaal voor studenten gemaakte uitgave Advocatenblad Start, dat sinds 2010 twee maal per jaar verschijnt en een pagina op Hyves voor studenten die advocaat willen worden. Op de bladzijde staat ook een kleurenfoto van Hermine Voûte, lid van de Algemene Raad met communicatie in portefeuille.

"Met onze nieuwe website helpen we iedereen die zijn recht zoekt een flinke stap vooruit. In een publiekscampagne zullen we ook aan het grote publiek overbrengen dat iedereen een goede advocaat kan vinden via onze site." vermeldt het artikel. Wat wordt er bedoeld met die "nieuwe website"? Toch niet hetzelfde wat hier is besproken? Ja, dat wordt er wel degelijk mee bedoeld. Zo zien wij maar weer.

Vroeger kregen de advocaten ieder jaar een boekje met daarin de namen en contactgegevens van alle advocaten. Daaraan is een einde gekomen, waarschijnlijk omdat het niet meer nodig was. Dat was voor de invoering van de nieuwe website. Nu het zoeken van advocaten via de website problematisch is geworden, zou dat een reden kunnen zijn om het boekje weer in te voeren.

Tenslotte een nuttige suggestie voor de Orde van advocaten: kijk eens hier en kijk eens of dit voorbeeld echt geen navolging verdient.

Op bladzijde 51 van het jaarverslag wordt nog melding gemaakt van een advocaat die al jaren zonder computer en e-mail bleek te werken, "maar", zo vervolgt het verhaal, "veel advocaten zeiden gelukkig blij te zijn dat de orde met de tijd meegaat.", zo wordt gesteld. Of zo veel advocaten bij nader inzien blij zullen zijn met de vele toeters en bellen die aan de website zijn toegevoegd, valt nog te bezien. De toegevoegde waarde van die toeters en bellen, zoals die eerder zijn beschreven, wordt al twijfelachtig als wij constateren dat deze er vooral op gericht lijken te zijn bezoekers van de website in hokjes te plaatsen en daardoor wat betweterig en paternalistisch overkomen, maar belangrijker is dat de zoekfunctie niet goed meer werkt. Als dit "met de tijd meegaan" moet voorstellen, toont de Orde van advocaten hiermee weer eens voor de zoveelste keer aan dat niet elke verandering een verbetering is. Tenslotte een gewetensvraagje: toonde de toevoegingsaudit aan dat de Orde met de tijd meegaat?

9 mei 2011