Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Plan bezuinigen rechtsbijstand van de baan?

 

Na felle protesten heeft onze staatssecretaris van justitie, Nebahat Albayrak, afgezien van haar oorspronkelijke plan om te bezuinigen op gefinancierde rechtsbijstand. De oorspronkelijke plannen kwamen er in het kort op neer dat voor de meeste zaken alleen mensen met een inkomen op bijstandsniveau nog voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking zouden komen. Een uitzondering zou daarbij gemaakt worden voor strafrecht en personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang e.d.) omdat de kosten daarvan niet d.m.v. een rechtsbijstandverzekering gedekt kunnen worden.

Dit betekent niet dat alle bezuinigen op de rechtsbijstand nu van de baan zijn. Het belang dat de rechtzoekende moet hebben als voorwaarde om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen zal nu misschien omhoog gaan.

Daarnaast zal Albayrak nu mogelijkerwijs gaan bezuinigen op de advocaten die hulp verlenen aan mensen die in vreemdelingenbewaring zitten. Het gaat hier om buitenlanders die geen recht hebben om in Nederland te verblijven en in bewaring gesteld zijn om het land uitgezet te worden. Als dat niet mogelijk is kan de bewaring soms zeer lang duren. Vaak gaat het om uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wij hebben al eerder gezien dat het werk van de advocaat die rechtsbijstand verleent aan asielzoekers niet in hoog aanzien staat. Ook de advocaat die rechtsbijstand verleent aan mensen die in vreemdelingenbewaring gesteld zijn, staat niet in hoog aanzien. Daarmee houdt verband dat allerlei negatieve ontwikkelingen die zich in de advocatuur als geheel voordoen, zich het eerst bij deze segmenten voordoen. Zo hebben wij al eerder gezien dat allerlei allerlei negatieve ontwikkelingen die zich in de asieladvocatuur voordoen een voorbode kunnen zijn voor wat zich in de advocatuur als geheel voordoet.

Hierin past ook dat Albayrak, als zij op de gefinancierde rechtsbijstand wil bezuinigen, nu denkt aan advocaten die bijstand verlenen aan mensen die in vreemdelingenbewaring gesteld zijn.

Hierbij kan nog iets anders een rol spelen: op 3 december 2008 heeft de Raad van Staten twee uitspraken gedaan waarin bepaald is dat een vreemdeling een bezwaarschrift kan indienen tegen het niet ambtshalve doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet, gewoonlijk "generaal pardon" genoemd. Zie BG5955 en BG5956 Dit resultaat, wat ertoe kan bijdragen dat misschien in sommige gevallen alsnog een oplossing kan worden gevonden voor gevallen van mensen, meestal uitgeprocedeerde asielzoekers, die, doordat zij geen verblijfsrecht hebben, in Nederland op staat zijn komen te staan en ook naar geen enkel ander land toe kunnen. Albayrak noemde deze twee uitspraken van de Raad van State onlangs echter een "domper". Een verband tussen dit laatste en het feit dat Albayrak nu in deze sector op gefinancierde rechtsbijstand wil gaan bezuinigen is zo gauw getrokken.

22 december 2008

Banken belangrijker dan advocaten

Behoud de gefinancierde rechtsbijstand - SP

Red de Rechtshulp