Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Red de rechtshulp uit de lucht?

De website Red de rechtshulp is al enige tijd niet meer bereikbaar. Op 17 december 2008 vond een demonstratie plaats, die een daverend succes werd: de plannen van staatssecretaris Albayrak om te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand gingen in de vorm zoals Albayrak had beoogd, niet door. Waarom is de website uit de lucht? Denken de initiatiefnemers dat dankzij het daverende succes het doel is bereikt en dat de website daarom kan worden gesloten? Of is het een technische storing waar niets aan gedaan wordt omdat de aandacht is verslapt?

Het domein staat op naam van de Orde van advocaten. De Orde van advocaten zou dus ook verantwoordelijk moeten zijn voor deze website. Het domein bestaat in ieder geval nog steeds.

Succes is vluchtig. Wel vaker zien wij dat een daverend succes tot gevolg heeft dat degenen die het succes hebben bereikt, gaan nagenieten, met als gevolg dat de aandacht verslapt en het succes uiteindelijk verdampt. Zo was ook de door de BOA bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van de Orde van advocaten van 18 juni 2001, zie ook hier, een daverend succes, dat echter geen vervolg heeft gehad, waarna dit succes uiteindelijk is verdampt.

Laat dit een waarschuwing zijn!

Nadat de regering eerste miljarden heeft uitgegeven aan banken en aan activiteiten waaruit geconcludeerd moet worden dat men door wil gaan met het gedrag dat tot de kredietcrisis heeft geleid, zoals de verhoging van de nationale hypotheekgarantie, lijkt het er nu op dat de regering de gewone burger wil laten opdraaien voor de schade die onroerendgoedspeculanten, roekeloze bankiers e.d. hebben veroorzaakt. De kans dat ook de gefinancierde rechtsbijstand hierbij opnieuw ter discussie komt is levensgroot aanwezig. De credietcrisis was ook onderwerp van het jaarcongres van de Orde van advocaten, dat vandaag, 24 september 2009, heeft plaatsgevonden. Hierop zullen wij binnenkort verder ingaan. Blijf Bureaucratie in de advocatuur dus bezoeken.

Als de aandacht verslapt is het gevaar levensgroot dat de gefinancierde rechtsbijstand geruisloos alsnog verder wordt afgebroken.

Waakzaamheid blijft geboden.

Zie ook:

Banken belangrijker dan advocaten

Plan bezuinigen rechtsbijstand van de baan?

Bezuinigingen gefinancierde rechtshulp - Orde van Advocaten

Rechtshulp nog niet gered

25 september 2009

update 28 september 2009