Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

 

|

Ronselende advocaten, piketpiraten en de rol van de Raad voor Rechtsbijstand

Sinds enkele jaren - dit is begonnen in 2009 - bepalen de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand dat een advocaat, om straftoevoegingen te mogen behandelen, - om in het kader van gefinancierde rechtsbijstand strafzaken te mogen behandelen - een minimum aantal strafzaken of straftoevoegingen per jaar moet hebben behandeld. Het lijkt er op dat dit aantal dit jaar is verlaagd van 15 naar 10.

Een advocaat die niet aan de eisen voldoet, kan voor de behandeling van straftoevoegingen worden uitgeschreven. Om opnieuw straftoevoegingen te mogen behandelen moet de advocaat in dat geval een entreetoets van de Orde van advocaten ondergaan en vervolgens een aantal strafzaken behandelen onder leiding van een ingeschreven advocaat en, het belangrijkste, daarna moet de advocaat wel aan het vereiste aantal strafzaken toekomen, want anders is het alsnog allemaal voor niets geweest.

Sinds bekend werd dat de Raad voor Rechtsbijstand een dergelijke eis zou gaan stellen, wordt er veel harder aan strafcliënten getrokken dan daarvoor het geval was en lijkt het er op dat allerlei lijntjes die, al dan niet via de politie, buiten de officiele strafpiketdienst om lopen, aan belang winnen. De strafpiketdienst is een regeling die tot doel heeft dat ervoor gezorgd wordt dat iedere verdachte die in een politiebureau wordt ingesloten, bijstand van een advocaat kan krijgen. Advocaten die hard of agressief ronselen om dergelijke personen, die vaak al een advocaat hebben, tot hun client te maken, worden wel "piketpiraten" genoemd.

Recent heeft dit verschijnsel de publiciteit gehaald, al is daarbij tot nu toe nog niet het verband getrokken met de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand.

In een artikel in het AD met de titel "Advocaten ronselen onder misdadigers" wordt gesproken van criminelen die bedragen tot 80 euro van advocaten krijgen als zij ervoor zorgen dat bevriende misdadigers zich door de ronselende strafpleiters laten verdedigen.

Afgaande op het artikel bevinden zich onder deze "piketpiraten" zowel strafpleiters die bekend staan als "topadvocaat" als kleine beginnende advocaten die hun naam willen vestigen. Hoewel niet zonder meer gesteld kan worden dat het hierbij uitsluitend zou gaan om advocaten die ronselen om aan de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand te kunnen voldoen, lijkt het evident dat dit motief bij dit verschijnsel een belangrijke rol speelt. De Orde van advocaten zegt "geschrokken" te zijn en de negentien dekens zijn opgeroepen om "waakzaam" te zijn, aldus het artikel, maar op het idee dat er een verband zou kunnen bestaan tussen dit verschijnsel en de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand, lijkt de Orde van advocaten nog niet te zijn gekomen.

Wat kan een advocaat die zich netjes gedaagt en, al dan niet door toedoen van "piketpiraten" niet aan het vereiste aantal strafzaken toekomt en daarom door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgeschreven, hiermee?

Al eerder hebben wij gezien dat de bestuursrechter niet alleen de toepassing van de inschrijvingsvoorwaarden maar ook de inschrijvingsvoorwaarden zelf kan toetsen aan het verbod van willekeur en aan eventuele (andere) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wij hebben gezien dat dit naar voren komt in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 september 2009, LJN BJ9330. De recente ophef bij de Orde van advocaten over het optreden van de "piketpiraten" kan daarbij als ondersteuning dienen. Daarnaast kunnen de inschrijvingsvoorwaarden er in bepaalde gevallen toe leiden dat advocaten er beter van worden als cliënten zich schuldig maken aan gedrag dat tot strafvervolging aanleiding kan geven. Zo kunnen de inschrijvingsvoorwaarden belangenverstrengeling in de hand werken.

Na de recente ophef over de "piketpiraten" en de zorg die ook de Orde van advocaten hierover, afgaande op de publiciteit hierover, heeft uitgesproken, zal de Orde van advocaten zich niet meer kunnen onttrekken aan de noodzaak hierbij ook de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor rechtsbijstand te betrekken.

Beluister de uitzending op BNR Nieuwsradio. Hierin worden ook de lijntjes die via de politie lopen genoemd.

Zie ook:

'Advocaten ronselen onder misdadigers - Volkskrant

Advocaten ronselen cliënten onder criminelen' - nu.nl

Dekens alert op ronselende advocaten - Nederlands Dagblad

Dekens alert op 'ronselende' advocaten - Brabants Dagblad

 

|16 juli 2011