Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Toevoegingsaudit afgeschaft

Eindelijk is het zo ver: de toevoegingsaudit is afgeschaft. Al lange tijd deden geruchten de ronde dat de toevoegingsaudit zo goed als afgeschaft zou zijn. Er is veel gedraaid. In de inschrijvingsvoorwaarden 2009 van de Raad voor Rechtsbijstand stond dat een advocaat van wie de auditverklaring in 2009 eindigt nog een audit moest ondergaan. Over de vraag of een advocaat van wie de auditverklaring in 2010 eindigt een audit moest ondergaan, was slechts een oorverdovend stilzwijgen waarneembaar.

Van harte is de afschaffing van de toevoegingsaudit dus niet gegaan. Ook betekent de afschaffing van de toevoegingsaudit allerminst dat er daarmee een einde zou zijn gekomen aan het criminaliseren van de advocaten. Zo bepalen de onlangs verschenen inschrijvingsvoorwaarden 2010 dat de advocaat die op grond van de Advocatenwet is geschorst, het centraal kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand onmiddellijk op de hoogte stelt, de desbetreffende passage is onderstreept, en zorg draagt voor de overdracht van de toevoegingszaken en tevens vermeldt welke advocaat in zaken waarin nog geen toevoeging is verstrekt in zijn plaats moet worden toegevoegd. De vraag rijst of het de bedoeling is dat, als een advocaat bijvoorbeeld voor een week is geschorst, de betreffende advocaat ook daarna geen toevoegingen meer mag behandelen. De indruk ontstaat dat hier niet over is nagedacht.

Er zijn wel meer consequenties waarover niet is nagedacht. Zo wordt voor inschrijving voor strafzaken de voorwaarde gesteld dat de advocaat binnen een jaar tenminste 15 strafzaken heeft behandeld, "waaronder jeugdstrafzaken", meervoud dus. Dit zou kunnen worden uitgelegd in die zin dat de advocaat ten minste twee jeugdstrafzaken zou moeten hebben behandeld. Bovendien moet de advocaat, naast andere voorwaarden, een cursus jeugdstrafrecht hebben gevolgd. Stel: een advocaat komt in 2009 niet aan twee jeugdstrafzaken toe, omdat er geen jeugdstrafzaken komen. Dan is het dus niet mogelijk aan de voorwaarden te voldoen, zodat het volgen van een cursus jeugdstrafrecht ook geen zin meer heeft en de advocaat geen straftoevoegingen meer mag behandelen, ook niet voor volwassenen. Niemand weet of dit verhaal klopt en ook weet niemand of dit de bedoeling van de Raad voor Rechtsbijstand is geweest.

16 januari 2010

Inschrijvingsvoorwaarden 2010