Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

 

Rechter plaatsvervangers en advocaten

Unger rechts ingehaald aflevering 2

Op 10 oktober 2006 vond in het programma “Juridische zaken” van BNR Nieuwsradio een interview plaats. waarin Paul Ruijs, de maker van de website “Courtwatch”, geïnterviewd werd door een redacteur van BNR, Lucas Cornelissen. Behalve Lucas Cornelissen en Paul Ruijs was ook een advocaat, Loes Gijbels, in de uitzending aanwezig. Het gedeelte waarin Ruijs aan het woord kwam begon met de volgende woorden van de interviewer: “Verzonnen uren declareren, hopeloze zaken toch langer rekken, natuurlijk komt dit absoluut nooit voor in de advocatuur maar jurist Paul Ruijs kreeg het wel voor mekaar daarmee een heel boek vol te krijgen. Om mensen te helpen met het uitkiezen van een advocaat begint hij volgende maand de website, Courtwatch.nl waarin mensen een oordeel kunnen geven over een advocaat..... ”.

In het gedeelte waarin Ruijs aan het woord komt, komen eerst de rechters ter sprake. Volgens Ruijs worden de rechters wel geacht vreselijk onafhankelijk en onpartijdig te zijn, maar, als je die eens goed tegen het licht houdt en eens gaat kijken waar de dames en heren vandaan komen, wat hun nevenfuncties zijn wat hun nestgeur is dan blijkt daar nogal wat op af te dingen, aldus Ruijs. Ruijs constateert dat wij zo'n 600 tot 700 advocaten hebben, meestal van "de wat betere duurdere kantoren", die tegelijkertijd voor rechter spelen. Volgens Ruijs komen die elkaar ook in de rechtszaal tegen en kan het voorkomen dat je staat tegenover een rechter, die is van een advocatenkantoor en tegenover je staat een advocaat, die is van hetzelfde advocatenkantoor aldus Ruijs. Als het voorkomt dat rechter-plaatsvervangers die tevens advocaat zijn als rechter optreden in een zaak waarin een kantoorgenoot van een rechter als advocaat van een van de partijen optreedt, is dat een foute boel. Ruijs geeft in de uitzending echter niet duidelijk aan of hem gevallen bekend zijn waarin een rechter-plaatsvervanger optrad in een zaak waarin een kantoorgenoot van die rechter-plaatsvervanger als advocaat van een partij optrad.

Citaat: "... en voor Nederland het meest kenmerkend is dat wij zo'n 600 tot 700 advocaten hebben, meestal van de wat betere duurdere kantoren, die tegerlijkertijd voor rechter spelen en in dat boek en in de publicaties daarvoor hebben wij aangetoond dat die elkaar ook in de rechtszaal tegen komen. dus je moet je even voorstellen je staat tegenover een rechter die is van een advocatenkantoor en tegenover je staat een advocaat die is van hetzelfde advocatenkantoor."

Zou het echt waar zijn dat het voorkomt dat advocaten die tevens rechter-plaatsvervanger zijn, als rechter optreden in zaken waarin een kantoorgenoot van die rechter-plaatsvervanger die als rechter optredeedt, als advocaat van een van de partijen optreedt? Waarom zwijgt de Orde van Advocaten? Als het niet waar is, waarom spreekt de Orde van Advocaten dit dan niet tegen? Als het wel waar is, waarom spreekt de Orde van Advocaten hier dan geen schande van? De Orde van Advocaten staat toch gauw klaar als het er om gaat schande te spreken van wat er allemaal mis is met "foute advocaten"? Als het voorkomt, weet de (advocaat van de) wederpartij daar dan van? De Orde van Advocaten luistert toch ook mee? Of niet soms?

Zwijgt de Orde van Advocaten misschien omdat de advocatenkantoren die rechter-plaatsvervangers leveren dezelfde zijn die ook dekens, leden van de Algemene Raad en Raden van Toezicht leveren? Als dat maar voor een kwart waar is komen het soort uithalen naar "foute advocaten" e.d. zoals die ondermeer in de speciale aflevering van het Advocatenblad met de titel "Advocatuur op drift?" zijn gedaan in een nog veel vreemder daglicht te staan. De Orde van Advocaten zal er verstandig aan doen opening van zaken te geven.

In dit verband tot slot nog een citaat uit een artikel op Mr.Online: "Unger erkent echter wel dat het moeilijk te achterhalen is of advocaten deskundig en integer zijn."

10 januari 2006

update 6 maart 2007