Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Het weerwoord bij Courtwatch

Unger rechts ingehaald aflevering 6

“Krijgen advocaten de kans op een weerwoord op uw site te zetten?” vraagt de verslaggever. Het antwoord van Ruijs: “Nee, dat is niet de bedoeling. Als ik met een luchtvaartmaatschappij gevlogen heb en ik geef daar mijn mening dan krijg ik niet een mailtje terug met wat ze van mij vinden.”

Wat zou de bedoeling zijn bij het plan van Unger? Zou het de bedoeling zijn dat een advocaat waarvan de Orde van Advocaten openbaar maakt dat hij geschorst is geweest, de kans krijgt een weerwoord te geven? Waarschijnlijk niet.

Daarnaast is bij allerlei uithalen die "bobo's" van de Orde van Advocaten naar hun eigen beroepsgroep gedaan hebben, zoals bijvoorbeeld de uithaal van Mr. Guensberg naar de asieladvocaten, die van Mr. Unger naar de foute advocaten en niet te vergeten de speciale aflevering van het Advocatenblad met de titel "ädvocatuur op drift?" in het verleden ieder weerwoord achterwege gebleven. Hierin heeft Bureaucratie in de advocatuur, zij het helaas maar in zeer beperkte mate, verandering gebracht. Het lijkt er op dat de functionarissen, de "bobo's" iets voorzichtiger zijn geworden met het doen van dergelijke uithalen. Dit kan worden aangemerkt als een bescheiden succes van Bureaucratie in de advocatuur.

Bureaucratie in de advocatuur biedt, anders dan Unger en Ruijs, wel de mogelijkheid van een weerwoord, al wordt er dan ook weinig gebruik van gemaakt. Wie het eens is met een artikel op Bureaucratie in de advocatuur kan een reactie of aanvulling onder het artikel plaatsen, maar het is geen voorwaarde dat U het er mee eens bent. Ook wie het niet eens is met de inhoud van een artikel op Bureaucratie in de advocatuur kan dat op de pagina zelf kenbaar maken en toelichten. U kunt bovendien ook nog een gratis link naar Uw eigen website maken.

Verder met het interview. De verslaggever maakt een opmerking dat bij restaurantrecencies een negatieve recensie funest kan zijn en dat niet is te controleren wie die negatieve recensie er op gezet heeft. Ruijs antwoordt dat het niet anoniem is. “Als je een advocaat of notaris met naam en toenaam of een kantoor op die site wil zetten dan moet je ook zo flink zijn om met je eigen naam naar buiten te komen en het is een mening van een kant. Iedereen moet leven met querulanten met lastige kanten, misschien wel onterechte klanten, er zijn klanten die slechte verliezers zijn.” aldus Ruijs.

“Bent u bang voor rechtszaken, van advocaten die zeggen smaad, laster bijvoorbeeld?” vroeg de verslaggever. Ruijs antwoordt dat dat altijd het eerste is waar mensen over beginnen. Hoe komt dat? Hoe komt het dat mensen als het gaat om vergelijkingssites als Independer, Snakewool (een vergelijkingssite voor vergelijkingssites, waar Courtwatch voorzover bekend nog niet op staat), Vergelijk.nl en Webhosters niet over smaad en laster beginnen en wel als het om Courtwatch gaat? Het heeft er mee te maken dat de houding van Ruijs tegenover advocaten negatief is, zoals ook de houding van onze landelijk deken Els Unger dat is. Degenen die zich afvragen hoe het mogelijk is dat Ruijs kans ziet Unger rechts in te halen, krijgen hier het antwoord. Al eerder heeft Bureaucratie in de advocatuur gesignaleerd dat Unger zelf gezegd heeft dat voor het plan om namen van advocaten die geschorst zijn een wetswijziging nodig is. Bureaucratie in de advocatuur heeft daarbij de conclusie getrokken dat deze wetswijziging hieruit zou moeten bestaan dat de strafbepaling die smaad strafbaar stelt, voor dit geval buiten werking zou moeten worden gesteld. Voor Courtwatch is een dergelijke wetswijziging niet nodig. Daardoor is Ruijs er in geslaagd Unger rechts in te halen.

De verslaggever sluit af met de vraag wanneer de website van start gaat. “Nog 22 nachtjes slapen.” antwoordt Ruijs. Hij speculeert er kennelijk op dat de luisteraar met ongeduld aan het wachten is op de grote dag waarop de website van start zal gaan.

Tot zo ver de uitzending. De uitzending vond plaats op 10 oktober 2006. De website draait dus inmiddels al weer enkele maanden. Nu is de tijd gekomen om de website Courtwatch zelf te gaan becommentariëren.

16 maart 2007