Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De website Courtwatch

Unger rechts ingehaald aflevering 7

Inmiddels draait de website Courtwatch al weer enkele jaren en het lijkt er op dat het nieuwe en daarmee het interessante er al weer wat af aan het gaan is.

De website bevat een aantal rubrieken die men kan aanklikken. Onder het hoofd “tuchtrecht” staat een verhaal waarvan de strekking is dat de klager, die een klacht over een advocaat indient bij een deken, gratis en voor niets informatie verschaft en vervolgens verstrikt raakt in een slepende, formele en onpersoonlijke briefwisseling, waarbij sprake zou zijn van vriendjespolitiek e.d. Wat er niet bij gezegd wordt is dat ook de advocaat die het onderwerp is van de klacht in die procedure, die door de klager in gang is gezet, verstrikt raakt, en soms over van alles en nog wat, en vaak binnen korte termijen over van alles en nog wat verantwoording moet afleggen en niet alleen als de advocaat daar zelf aanleiding toe heeft gegeven en dat intussen de normale werkzaamheden gewoon door moeten gaan.

Dan zijn er nog rubrieken “al een brief gehad?” en “in het zonnetje”. Deze rubrieken worden al meer dan een jaar niet meer bijgewerkt en op de hoofdpagina staat al lange tijd een mededeling waarvan de strekking is dat de site vernieuwd gaat worden. Momenteel, 12 augustus 2008, staar er een mededeling, gedateerd 10 mei 2008, met de woorden: “Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website, deze maand zijn we live!”, maar een mededeling met die strekking staat er al veel langer dan sinds 10 mei 2008.

Courtwatch zou een vergelijkingssite moeten zijn, een website waarmee iemand die een advocaat zoekt te weten te komen welke advocaat wel of niet goed is. Bezoekers van de website kunnen via een formuliertje aan de hand van een aantal vragen beoordelingen geven op zes punten. Voor ieder punt kan een cijfer worden gegeven. Dit cijfer kan lopen van 0 t/m 10. Het cijfer 0 is het slechtste en het cijfer 10 is het beste. In het begin was een zeker Jan van Erp zeer actief: hij heeft op 2 november 2006 drie gunstige beoordelingen gegeven waarvan twee voor kantoorgenoten van onze toenmalige landelijk deken van de Orde van advocaten, Els Unger. Overigens zijn de meeste beoordelingen negatief, maar dat was ook wel te verwachten.

Dat er aan de website niet zo veel meer gedaan wordt, betekent niet dat er niets nieuws op verschijnt. Bezoekers van de website kunnen nog steeds beoordelingen over advocaten invoeren. Op de hoofdpagina staan de laatste vijf beoordelingen en uiteraard zijn die allemaal negatief. Momenteel, 12 augustus 2008, dateert de laatste beoordeling van 12 juni 2008. Deze is dus 2 maanden oud.

Op de website staan advocaten met 0 punten en advocaten met 100 punten, maar om nu te zeggen dat het duidelijk en zeker is dat een advocaat die met 100 punten op Courtwatch vermeld staat beter is dan een met 0 punten, nee.

Alles bij elkaar is Courtwatch niet de revolutionaire doorbraak geworden die de luisteraar op grond van de uitzending 10 oktober 2006 verwacht zal hebben, en die de lezer van het artikel “Paul Ruijs lanceert Courtwatch” misschien verwacht zal hebben. Wie, zoals Paul Ruijs dat noemt, wil zien “welk kantoor je beter kunt overslaan of juist niet” zal de gewenste informatie niet op Courtwatch vinden. Hoe dan ook, dat de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe website staat al geruime tijd op de hoofdpagina, dus misschien gaat de aangekondigde vernieuwde website er toch ooit nog komen. Wij zullen zien. Bureaucratie in de advocatuur blijft ook dit volgen, dus blijf Bureaucratie in de advocatuur bezoeken.

12 augustus 2008