Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Verdonk in het Advocatenblad

Nadat de afgelopen jaren onze voormalige landelijk deken van de Orde van advocaten, Els Unger, veelvuldig in het Advocatenblad haar zegje heeft gedaan, heeft nu ook onze voormalige minister van vreemdelingenzaken en integratie, Rita Verdonk, het advocatenblad gehaald. Het Advocatenblad heeft geen primeur: ook in het blad MKB Ondernemen is eerst Els Unger en later Rita Verdonk aan de beurt geweest. Even leek het er op dat Verdonk wel en Unger niet in deze aflevering van het Advocatenblad staat, maar dat zou wel zeer uniek zijn geweest. Unger staat er wel degelijk in, maar het gaat nu even om Verdonk.

Het gaat om een column van Matthijs Kaaks in de rubriek Actualiteiten in het aflevering 13 van het Advocatenblad van 2007 met de titel ¨Verdonk¨. Matthijs Kaaks was aanwezig op een dinertje waarbij behalve enkele onroerendgoedjongens ook Rita Verdonk aanwezig was. Rita Verdonk deed ferme uitspraken over Rutte. Hierover viel wel iets te schrijven. Er was echter ook een journalist van de Telegraaf aanwezig en de Telegraaf is natuurlijk sneller dan het Advocatenblad, zoals de Telegraaf ook sneller is dan Bureaucratie in de advocatuur. De journalist van de Telegraaf ging er dus met de primeur vandoor.

Niet alles was echter interessant voor de Telegraaf en juist wat voor de Telegraaf niet interessant was, is wel interessant voor ons. Verdonk zei dat er meer advocaten moeten komen. ¨Het recht moet weer zichtbaar worden¨ aldus Verdonk. Ook mogen de advocaten van Verdonk best wat meer verdienen. ¨Het gaat de hele tijd maar over salarissen van leraren. Maar advocaten die werken pas echter hard. Daar hoor je niemand over.¨ Dit klinkt positiever dan de uitlatingen van Unger. Of Verdonk zich echt in deze problematiek verdiept heeft valt te betwijfelen: de uitspraken van Verdonk over advocaten die de publiciteit hebben gehaald kwamen er tot nu toe in het algemeen op neer op neer dat advocaten valse hoop aan asielzoekers gaven. Toch legt Verdonk hier de vinger op een zere plek. Waarom maakt iedereen in o.a. de politiek zich zo druk om de belangen van leraren en werknemers en heeft niemand oog voor de belangen van advocaten? Misschien heeft het ermee te maken dat er diverse goed georganiseerde vakbonden en verenigingen zijn die zich bezig houden met de behartiging van de belangen van leraren en andere werknemers. Een organisatie die zich bezig houdt met de behartiging van belangen van advocaten is er niet. De Orde van advocaten is er voor alle denkbare belangen, zoals het belang van de consument, het belang van de overheid en het algemeen belang, maar niet voor de belangen van de advocaten.

Ook kan het te maken hebben met het idee dat advocaten allemaal gevaarlijke en onbetrouwbare geldwolven en profiteurs en misschien erger zijn die zo goed voor zichzelf zorgen dat het niet alleen niet nodig maar zelfs ongewenst is dat de Orde van advocaten of de politiek zich om de advocaten zouden bekommeren. Wie is er verantwoordelijk voor dat soort ideeën?

Het antwoord: de Orde van advocaten! Dit antwoord wordt ondermeer gegeven in een ander artikel, van de hand van Gerard Dorsman, in dezelfde aflevering van het Advocatenblad, aflevering 13 van het Advocatenblad van 2007, met de titel ¨Volgens de Orde is advocaat gevaarlijk en onbetrouwbaar¨.

Dorsman wijst er op dat de advocaten uit de kantines van gerechtsgebouwen zijn geweerd. Hij wijst er op dat de boekhoudverordening – de verplichting om een derdengeldstichting te ¨hebben¨ en het vereiste van een tweede-handtekeningzetter – er moest komen om een dam op te werpen tegen frauderende advocaten en dat het resultaat is dat, tengevolge van de hieruit voortvloeiende bureaucratie, een vreemdeling die in vreemdelingenbewaring heeft verbleven en van de rechter een schadevergoeding toegekend heeft gekregen vaak naar zijn geld kan fluiten.

Dorsman wijst er op dat het algemeen belang gediend wordt door een behoorlijke vergoeding te stellen tegenover kwalitatief goede rechtshulp. Het ontbreken van een behoorlijke vergoeding, met name bij gefinancierde rechtsbijstand, is juist een bedreiging voor die kwaliteit. In plaats van een behoorlijke vergoeding te ontvangen worden de advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen lastig gevallen met allerlei controlemaatregelen en bureaucratie die de kosten ook nog eens verhogen.

Dorsman geeft een oplossing: de Orde opheffen en een Autoriteit Juridische dienstverlening oprichten. Hierbij moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo is het niet ondenkbaar dat een gezaghebbende deskundige als Nick Huls aan het hoofd van een dergelijke autoriteit zou komen te staan. Waarom is dat niet ondenkbaar? Omdat hij ook aan het hoofd staat van een of meer commissies die de regering moeten adviseren over wetgeving die de advocaten gaat raken en over de wijziging van de wsnp.

In dezelfde aflevering van het Advocatenblad waarin de artikelen van Matthijs Kaaks en Gerard Dorsman staan brengt - inderdaad - onze nieuwe landelijk deken, Willem Bekkers, ter sprake dat de commissie-Huls in haar rapport het tuchtrecht in verband brengt met het strafrecht. Misschien net zo'n verwarring als die tussen bewindvoerders in het kader van beschermingsbewind en wsnp-bewindvoerders?

Al eerder is ter sprake geweest dat de gang van zaken bij de particuliere beveiligers en onderzoekers niet direkt aanleiding geeft om aan te nemen dat het een verbetering zou zijn als het ministerie van justitie de taken van de Orde van advocaten zou overnemen.

Dorsman besluit met de volzin: ¨Voor zover daar behoefte aan bestaat, kunnen advocaten zich verenigen ter behartiging van hun belangen, iets wat de Orde nooit heft gedaan¨. Doet de BOA dat dan niet al?

Het artikel van Dorsman staat niet op zichzelf. Zie bijvoorbeeld ook Heksen in toga en roofdieren en Foute advocaten.

Verdonk uit fractie VVD gezet

4 oktober 2007