Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Wat bedoelt Opstelten met EVRM-proof?

Op de demonstratie tegen de kostendekkende griffierechten die op 14 september 2011 op het Plein in den Haag plaats vond, verklaarde Opstelten te staan voor het EVRM-proof zijn van het rechtsbestel en de griffierechten. Stel, een gedaagde in een procedure heeft zich wel gesteld, maar kon het griffierecht niet betalen. Vervolgens is de gedaagde veroordeeld. Het vonnis vermeldt als reden dat het griffierecht niet op tijd betaald is. De veroordeelde is van mening dat geen sprake is geweest van een eerlijke berechting waar hij op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens recht op heeft en dient een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Met "EVRM-proof" bedoelt Opstelten dat een dergelijke klacht geen kans maakt.

Opstelten wil de kostendekkende griffierechten "EVRM-proof" maken

Hoe denkt Opstelten dit te bereiken? Het kabinet wil een "reëel griffierecht" invoeren voor het indienen van een klacht bij het EHRM. Weliswaar is het de bedoeling dat de klager het geld terug krijgt als de klacht gegrond wordt verklaard, maar eerst zal de klager het griffierecht moeten betalen. Anders wordt de klacht niet behandeld. Misschien is het ook hierbij de bedoeling dat de klager ook in dat geval het griffierecht verschuldigd blijft. Het kabinet wil burgers op deze wijzen ontmoedigen een klacht in te dienen bij het EHRM. Er is weinig fantasie nodig om te bedenken wat dit betekent voor een burger die door de Nederlandse rechter veroordeeld is omdat hij of zij het griffierecht niet kon betalen en daarom een klacht bij het EHRM wil indienen. Inderdaad: EVRM-proof.

Waakzaamheid is geboden.

Zie hier het artikel op MrOnline

Download hier de brief van Opstelten aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

11 oktober 2011