Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Advocaat als psychopaat?

Een artikel op bladzijde 3 van aflevering 16 van het Advocatenblad van dit jaar, 2012, ook te vinden op de website van het Advocatenblad begint met de vraag of u ook wel eens het idee hebt dat er bij een advocaat een steekje los zit. De vraag is overigens gericht aan andere advocaten, die waarschijnlijk van zichzelf vinden dat er bij hen geen steekje los zit.

Het antwoord luidt dat dat mogelijk is en er wordt verwezen naar een boek, waarin wordt betoogd dat er beroepsgroepen zijn waartoe veel psychopaten behoren en dat de advocaten daarin op de tweede plaats staan. Slechts onder de CEO's komen meer psychopaten voor, al staat de "manager" weer lager op de ranglijst. De wijze van indelen kan dus ook van invloed zijn op de rangorde van de groepen in de ranglijst. Politieagenten staan aanzienlijk lager op de ranglijst dan advocaten. Er wordt wel op gewezen dat dit niet betekent dat alle advocaten lopende tijdbommen zijn. Wat uit het artikel niet of niet duidelik naar voren komt is dat ijdelheid bij advocaten in het algemeen bepaald geen onderontwikkelde eigenschap is.

 

Zie ook:

advocaat overleden na stress

 

3 december 2012