Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Zwarte lijsten

Naast de diverse zwarte lijsten van advocaten die er zijn of die er staan aan te komen, komt er nu ook een zwarte lijst van "foute" hypotheekadviseurs. Het gaat hierbij om hypotheekadviseurs die huizenkopers niet vertellen wat zij zelf bij het sluiten van een hypotheek verdienen. Deze zwarte lijst is een initiatief van de Vereniging Eigen Huis.

Naast de hiervoor genoemde zwarte lijsten zijn er ook al zwarte lijsten van wanbetalers. Zo zijn of komen er na de BKR en het incassoregister nog een of meer zwarte lijsten van wanbetalers.

Waar het incassoregister zich richt op bedrijven die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, zal het nieuwe register betrekking hebben op particulieren met schulden en betalingsachterstanden. Het gaat hier om een initiatief waarbij betrokken zijn de banken, de BKR, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Aedes, waarbij de woningcorporaties aangesloten zijn en het Leger des Heils. Wat de rol van het Leger des Heils in dit gezelschap is, is vooralsnog onduidelijk. Voor zover bekend is het incassoregister er niet bij betrokken.

De bedoeling is dat in de toekomst iemand die probeert een lening bij een bank te sluiten zowel bij de BKR als bij het nieuwe systeem getoetst wordt. Volgens Bart de Nie van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft het niets te maken met de kredietcrisis. Met de voorbereiding van het nieuwe register is al enkele jaren geleden begonnen, al lang voordat sprake was van een kredietcrisis. Volgens Bart de Nie moet voorkomen worden dat iemand die een schuldenprobleem heeft probeert dit op te lossen door een lening bij een bank te sluiten teneinde daarmee alle schulden te kunnen aflossen. Volgens Bart de Nie kon het College Bescherming Persoonsgegevens zich goed vinden in het plan.

Waarschijnlijker dan dat het te maken zou hebben met de kredietcrisis is dat het te maken zou kunnen hebben met de al enkele jaren bestaande mogelijkheid om in het uiterste geval door middel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (wsnp) van de schulden af te komen en een daaruit mogelijk voortvloeiend verhoogd risico dat banken zouden kunnen lopen door het sluiten van slechte leningen.Zie hierover de volgende links:

Nieuw register tegen ¨schuldenmoeras¨ - AD

Geld lenen wordt lastiger - de Pers

Nieuw register voor schulden maakt lenen lastiger - nu.nl

Daarnaast zijn er ook kamervragen gesteld over waarschijnlijk weer een andere zwarte lijst van wanbetalers. Het antwoord op deze kamervragen vindt u hier. Dat onze regering weinig moeite heeft met allerlei zwarte lijsten, was al wel duidelijk.

Behalve de hiervoor bedoelde zwarte lijsten, zijn er ook zwarte lijsten van huurders en verhuurders.

Meer over de diverse zwarte lijsten van advocaten die er al zijn of die er aan komen, vindt u hier.

Zie ook:

Hypotheekadviseur op zwarte lijst - Telegraaf

Zwarte lijst hypotheekadviseurs - Huizenhype

28 juli 2009