YOUR LOGO GOES HERE

Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

  

 Klachtenregeling Nederlandse Orde van Advocaten

Met ingang van 11 oktober 2004 is de klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten gewijzigd. De wijziging houdt ondermeer in dat de Orde van Advocaten bij het niet in behandeling nemen van een klacht de klager moet wijzen op de mogelijkheid de klacht aan de Natonale Ombudsman voor te leggen. Ook is een bepaling dat een verzoek om schadevergoeding niet in behandeling wordt genomen, geschrapt.

Met ingang van 6 december 2004 is de klachtenregeling opnieuwe gewijzigd. U vindt deze klachtenregeling thans hier.