YOUR LOGO GOES HERE

Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Dossiers

  Links

  

 

  

 De herinneringsbrief vervolgaudit

Een “herinneringsbrief” van de Raad voor Rechtsbijstand waarin wordt aangezegd dat een advocaat wordt uitgeschreven indien niet voor een bepaalde datum een auditverklaring is overgelegd, kan een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn. Indien U een dergelijke beschikking hebt ontvangen kunt U daartegen een bezwaarschrift indienen. Dit kunt U zowel doen indien u van plan bent een audit aan te vragen of al aangevraagd hebt, als indien U niet van plan bent dat te doen.

Op deze website vindt U een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een dergelijke beschikking. Het voorbeeld kan, met enkele aanpassingen, ook gebruikt worden indien een advocaat is uitgeschreven wegens het niet overleggen van een auditverklaring of indien een inschrijving om die reden is geweigerd.

In het bezwaarschrift komen aan de orde de vraag waarop de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand betrekking mogen hebben en de mogelijkheid dat de Raad voor Rechtsbijstand de bevoegdheid voor een ander doel besteed heeft dan waartoe die bevoegdheid bestemd is. Het doel van de bevoegdheid van de Raad voor Rechtsbijstand om inschrijvingsvoorwaarden vast te stellen kan niet zijn het helpen van auditoren of anderen aan riante inkomsten. Het ligt er dik bovenop dat de financiële belangen het eigenlijke doel of het hoofddoel zijn van het hele auditgebeuren. De financiële belangen van de auditoren worden op een zeer riante wijze veilig gesteld en andere belangen, waaronder de belangen van de advocaten die een audit moeten ondergaan, worden daaraan ondergeschikt gemaakt.

Het complete bezwaarschrift met de beschikking in PDF formaat vindt U hier.

Inmiddels heeft de Raad voor Rechtsbijstand het bezwaarschrift op formele gronden afgewezen. de beschikking op het bezwaarschrift vindt U hier. Tegen deze beschikking zal waarschijnlijk beroep bij de Rechtbank worden ingesteld.

6 september/ 26 oktober 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warning: fopen(../../../../counters/log.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/deb9623n2/domains/bureaucratieindeadvocatuur.nl/public_html/audit/nass/september2004/inleiding.php on line 208

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb9623n2/domains/bureaucratieindeadvocatuur.nl/public_html/audit/nass/september2004/inleiding.php on line 212

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb9623n2/domains/bureaucratieindeadvocatuur.nl/public_html/audit/nass/september2004/inleiding.php on line 213